Pomocné nástroje

Agenda pre pomocné nástroje modulu miezd a personalistiky. Ide o variant agendy Pomocné nástroje administrácie.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Mzdy a personalistika pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Mzdové nastavenia, ak je nastavené Usporiadanie klasické.