Sprievodca nastavením miezd

Vykoná základné nastavenie miezd nutné na to, aby bolo možné zahájiť prácu v module miezd.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Mzdy a personalistika pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Mzdové nastavenia, ak je nastavené Usporiadanie klasické.