Vecný obsah, základné pojmy - Mzdové nastavenia

Teória týkajúca sa mzdových nastavení bola pre väčšiu prehľadnosť rozdelená do nasledujúcich kapitol: