Výpočtová schéma - záložka Súčty

Zobrazí součty nadefinované v rámci sčítaných položek k aktuálnímu výpočtovému schématu ze záložky Seznam.

Táto kap. zatiaľ nie je k dispozícii.