Mesačné údaje firmy

Zoznam vybraných údajov vypočítaných pri uzávierke miezd, ktoré sa tu evidujú pre prípadné ďalšie použitie.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Mzdy a personalistika při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Mzdy a personalistika, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela
  • stromového zobrazenia

Popis ovládania a ďalších pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

V tejto agende sa evidujú mzdové údaje za jednotlivé mzdové obdobia, ktoré sa nevzťahujú ku konkrétnemu zamestnancovi ani ku konkrétnemu pracovnému pomeru, ale sú celkové za firmu. Zadané údaje sa používajú pomocou QR funkcií vo výpočtových schémach a v rôznych výkazoch a pod. Ide napríklad o preplatok na dani za celú firmu, daňový bonus vyplatený z vlastných prostriedkov firmy v predchádzajúcom mesiaci atď.

Nemusí ísť len o položky, ktoré nejakým spôsobom zadáva alebo môže ovplyvniť užívateľ či ktoré si potrebuje prehliadať, ale aj o položky zavedené čisto k interným účelom na ukladanie výsledkov medzivýpočtov vzťahujúcich sa k zamestnancovi a všetkým jeho prac. pomerom (nielen k jednému PP). Príkladom sú napr. maximá vymer. základov poistenia plateného zamestnancom, ktoré sa krátia pri súbehu viacerých PP o základy už použité na inom PP (viď Zmeny v SP od 1.1.2010) a pod.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu Mzdy a personalistika.