Mesačné údaje pracovného pomeru

Zoznam vybraných údajov viazajúcich sa k pracovnému pomeru, ktoré napríklad spadajú do už uzavretých mzdových období a ktoré sa tu evidujú pre prípadné ďalšie použitie.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Mzdy a personalistika při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Mzdy a personalistika, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela
  • stromového zobrazenia

Popis ovládania a ďalších pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

V tejto agende sa evidujú mzdové údaje za jednotlivé mzdové obdobia, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnemu zamestnancovi a ku konkrétnemu pracovnému pomeru, pričom je možné zadať platnosť týchto údajov do už uzavretých mzdových období. Tuto možnost využijete například v případě, že jste přešli na ABRA Gen z jiného mzdového systému a ke správnému spočtení mezd za aktuální období potřebujete znát některé hodnoty z období předcházejících. Zadané údaje sa používajú napríklad pomocou QR funkcií vo výpočtových schémach a v rôznych výkazoch a pod.

Túto agendu využijete napríklad pri rozpočítavaní nepravidelných príjmov alebo príjmov vyplatených zamestnancovi po skončení pracovného pomeru do minulých mzdových období.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu Mzdy a personalistika.