Podklady pre žiadosti o platobné príkazy z miezd (PPM)

Agenda zobrazí zoznam existujúcich dokladov typu Podklady pre žiadosti o platobné príkazy vzniknutých pri uzávierkach mzdových období.

Typ agendy: Dokladová
Obsiahnuté záložky: Začíname Obmedzenie Zoznam Detail Platby Ochrana dát

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Mzdy a personalistika při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Mzdy a personalistika, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Popis ovládania, spoločných prvkov v dokladových agendách a ďalších pravidiel všeobecne platných pre dokladovú agendu viď Všeobecné pravidlá - doklady.

Tato agenda je určena především pro přehled o existujících podkladech pro platební příkazy a pro prohlížení detailních údajů o nich. Doklady typu Podklady pre žiadosti o platobné príkazy nie sú dokladmi s riadkami v pravom slova zmysle, ale len pomocnými  dokladmi so základnými hlavičkovými údajmi (ako je obdobie, rad dokladov a pod.), ktoré zastrešujú vzniknuté podklady pre platobné príkazy z miezd. Ako s dokladmi sa s nimi zaobchádza predovšetkým preto, aby k nim bolo možné párovať uskutočnené platby bankovými výpismi. Nemôžu vzniknúť a existovať samostatne, ale vždy len v rámci dokladu mzdovej uzávierky vygenerovaného pri uzávierke miezd. Platia pre ne preto rovnaké pravidlá ako pre doklady mzdovej uzávierky: Podklady pre platobné príkazy vznikajú automaticky pri uzávierke aktívneho mzdového obdobia a po jeho prípadnom spätnom otvorení sa mažú. (Pri spätnom otvorení iného ako aktívneho mzd. obdobia sa nemažú a pri jeho opätovnom uzavretí už znovu negenerujú). Viď tiež Vecný postup evidencie a Generovanie platobných príkazov z miezd. Podklady pre žiadosti o platobné príkazy sa generujú na základe definícií uzávierky a definícií platieb.

Podklady pre platobné príkazy je možné sledovať ku každému uzávierkovému dokladu i v agende uskutočnenej mzdovej uzávierky v záložke Podklady pre platobné príkazy, odkiaľ z nich je možné generovať priamo aj žiadosti o PLP. Rovnako si je možné priamo odtiaľ otvoriť agendy žiadostí o PLP resp. ostrých PLP a vykonávať v nich požadované zmeny.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu Mzdy a personalistika.