Opakované zrážky

Agenda definícií opakovaných zrážok, tzn. predpisov zrážok, podľa ktorých sa generujú konkrétne realizácie zrážok jednotlivým zamestnancom pri výpočte miezd.

Typ agendy: Dokladová
Obsiahnuté záložky: Začíname Obmedzenie Zoznam Detail Realizované zrážky Ochrana dát

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Mzdy a personalistika při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Mzdy a personalistika, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Popis ovládania, spoločných prvkov v knihách a ďalších pravidiel všeobecne platných pre dokladovú agendu viď Všeobecné pravidlá - doklady.

Agenda slúži na zadanie predpisov opakujúcich sa zrážok, tzn. zrážok, ktoré majú byť zrážané opakovane a pod. Nejde teda o konkrétnu zrážku zrazenú zamestnancovi, ale o požiadavky na zrážky, ktoré sa mu majú vykonať. Zrážky môžu byť rôzneho typu, s rôznym spôsobom výpočtu, rôznym spôsobom opakovania, prioritou atď. Na základe definícií opakovaných zrážok sa systém pri výpočte miezd pokúsi príslušné opakované zrážky realizovať, pričom rešpektuje zákonom stanovené pravidlá výpočtu zrážok a uplatňovania jednotlivých zrážok podľa ich druhu, zohľadňovania nepostihnuteľného minima atď. Zrealizované zrážky sú potom k dispozícii v agende Zrážky zo mzdy, kde je možné navyše zadávať ešte tzv. jednorazové zrážky (bez predpisu v agende opakovaných zrážok).

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu Mzdy a personalistika.