Nároky na dovolenku

Agenda nárokov na dovolenky s evidenciou ich čerpaní a zostatkov.

Typ agendy: Dokladová
Obsiahnuté záložky: Začíname Obmedzenie Zoznam Detail Ochrana dát

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Mzdy a personalistika při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Mzdy a personalistika, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Popis ovládania, spoločných prvkov v knihách a ďalších pravidiel všeobecne platných pre dokladovú agendu viď Všeobecné pravidlá - doklady.

Ide o agendu záznamov o nárokoch na dovolenku pre jednotlivých zamestnancov a ďalej záznamov o ich čerpaní. Každý zamestnanec môže mať pre každý svoj pracovný pomer, v rámci ktorého má právo na dovolenku, evidovaných niekoľko nárokov na dovolenku rôzneho typu (riadnu, dodatkovú a pod.). Každý záznam nároku na dovolenku potom eviduje čerpanie v jednotlivých mzdových obdobiach. Čerpanie dovolenky je možné zadávať buď cez položky mzdového listu alebo cez agendu neprítomností. Viď tiež Často kladené otázky - Ako mám zadať čerpanú dovolenku?

Pri nárokoch na dovolenku je možné okrem veľkosti nároku nastavovať povolené obdobie pre jej čerpanie, prioritu čerpania, či sa má nevyčerpaná prenášať do ďalších rokov, či je povolené nevyčerpanú preplatiť a pod. Na základe týchto údajov sa potom pri výpočte mzdy zamestnanca so zadanou čerpanou dovolenkou vykoná príslušné čerpanie zo zodpovedajúceho nároku na dovolenku (pokiaľ z neho za daných podmienok čerpať možno). Viď tiež popis výpočtu Čerpaná dovolenka resp. Preplatená dovolenka a vykoná sa výpočet zostatku dovolenky.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu Mzdy a personalistika.