Priemery

Agenda priemerov pre nemocenské dávky a priemerov na dovolenku za príslušné obdobia.

Typ agendy: Dokladová
Obsiahnuté záložky: Začíname Obmedzenie Zoznam Detail Ochrana dát

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Mzdy a personalistika při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Mzdy a personalistika, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Popis ovládania, spoločných prvkov v knihách a ďalších pravidiel všeobecne platných pre dokladovú agendu viď Všeobecné pravidlá - doklady.

Rozlišujeme dva typy priemerov. Priemery sa typicky v systéme počítajú automaticky z mzdových údajov za predchádzajúce rozhodujúce obdobie, je ich však možné zadávať aj ručne. Podrobný popis možností tvorby priemerov, vyvolania ich výpočtu, postup ich výpočtu a možnosti ich opráv (prepočtov) viď kap. Vecný obsah - Výpočet priemerov. Táto agenda slúži na evidenciu vygenerovaných priemerov za jednotlivé obdobia, ktoré sú potom využívané pri výpočte nemocenských dávok a mzdy. Tu je možné ručne zadať nové priemery pre vybraného zamestnanca a do istej miery priemery opravovať či prepočítavať.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu Mzdy a personalistika.