Sprievodca zadaním zamestnanca

Prevedie zadaním nového zamestnanca, tzn. v jednotlivých krokoch postupne budete vypĺňať údaje, ktoré sa o danom zamestnancovi evidujú.

Typ agendy: Sprievodca
Obsiahnuté časti: Kroky sprievodcu

Obsahuje všetky spoločné prvky sprievodcu. Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetkých sprievodcov viď Typy sprievodcov, zásady pre sprievodcov.

Ide o jednu z možností, ako zadať nových zamestnancov, pracovné pomery a ďalšie potrebné údaje. Sprievodca vás postupne a pohodlne prevedie všetkými základnými údajmi, ktoré je nevyhnutné pre zamestnanca zadať (na rozdiel od zadania nového zamestnanca priamo prostredníctvom funkcie Pridať v agende Zamestnanci, kedy je potom nutné postupne k nemu prechádzať a otvárať rôzne agendy a zadávať prac. pomery, Nároky na dovolenku, priemery a. i.). Zadanie prostredníctvom sprievodcu je z tohto dôvodu vhodné predovšetkým pre začínajúcich užívateľov, pretože im umožní pohodlne zamestnancov zadať, bez nutnosti hlbšej vstupnej orientácie v agende.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu Mzdy a personalistika.