Ročné zúčtovanie ZP

Agenda na vykonávanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

Od r. 2011 platí novela zákona o ZP, ktorá ukladá povinnosť vykonať RZZP poisťovniam namiesto zamestnávateľov. Agenda na vykonávanie RZZP teda aktuálne nie je potrebná. Údaje tu uvedené zostali uvedené tak, ako platili skôr a aktuálne nemá zmysel sa nimi zaoberať, kým sa zákonné podmienky znova nezmenia. 

Typ agendy: Charakter dokladovej agendy
Obsiahnuté záložky: Začíname Obmedzenie Zoznam Detail Ochrana dát Chybový protokol

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Mzdy a personalistika při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Mzdy a personalistika, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Popis ovládania, spoločných prvkov v knihách a ďalších pravidiel všeobecne platných pre dokladovú agendu viď Všeobecné pravidlá - doklady.

Agenda slouží k vypočítání a evidenci ročního zúčtování zdravotního pojištění na základě existujících dat ve mzdových listech za celý kalendářní rok, ale podporuje také zpětné zadání údajů potřebných pro zúčtování zdravotního pojištění těm uživatelům, kteří přecházejí do ABRA Gen z jiných ekonomických systémů. Ďalej umožňuje vykonávať zákonom požadované tlačové výstupy, ktoré je zamestnávateľ povinný predkladať jednotlivým zdravotným poisťovniam, zamestnancom a v prípade, že zamestnanec pracuje u viacerých zamestnávateľov naraz, tiež iným zamestnávateľom či subjektom.

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia je pripojené na personálny list (zamestnanca), viď základná štruktúra dát a vecný postup evidencie. Výsledky RZZP môžu byť zúčtované do mzdových listov jednotlivých zamestnancov v aktívnom mzdovom období. Ide o doklad, ktorého riadky sú tvorené nasledujúcimi časťami ročného zúčtovania: súčet z mzdových listov a externé potvrdenie.

Možnosti a spôsob výpočtu RZÚ, viď Výpočet ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

K pohodlnému elektronickému podání výkazu zúčtování slouží agenda Dokumenty. Tzn. k vypočítanému zúčtovaniu je potrebné vytvoriť dokument príslušnej kategórie a obsahujúci dáta, ktoré sa majú elektronicky odoslať. Takýto dokument vytvoríte pomocou definovateľných exportov. Čiže: údaje zo zúčtovania vyexportujete pomocou funkcie Export a medzi možnosťami spracovania výsledku exportu zvolíte voľbu Vytvoriť dokument (viď popis voľby Vytvoriť dokument v rámci def. exportov). Vytvorený dokument sa následne musí v agende Dokumenty spracovať, čím dôjde k vytvoreniu súborov pre elektronické odoslanie príslušných výkazov na príslušné inštitúcie. Viď spracovanie dokumentov.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy - Mzdy a personalistika, Vecný obsah, základné pojmy - Mzdové nastavenia a Ako začať používať skupinu Mzdy a personalistika.