Zrážky zo mzdy

Agenda konkrétnych zrážok a ich realizácií.

Typ agendy: Dokladová
Obsiahnuté záložky: Začíname Obmedzenie Zoznam Detail Ochrana dát

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Mzdy a personalistika při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Mzdy a personalistika, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Popis ovládania, spoločných prvkov v knihách a ďalších pravidiel všeobecne platných pre dokladovú agendu viď Všeobecné pravidlá - doklady.

Agenda obsahuje zoznam už zrealizovaných zrážok. Ide o srážky už vykonané a to buď na základe požiadaviek na zrážky v agende Opakované zrážky pre daného zamestnanca automaticky s rešpektovaním zákonných pravidiel ich výpočtu a uplatnenia vzhľadom na ich priority, nepostihnuteľné minimum atď., a ďalej o zrážky jednorazové ručne zadané.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu Mzdy a personalistika.