Úlohy a školenia

Agenda úloh a školení.

Typ agendy: Dokladová
Obsiahnuté záložky: Začíname Obmedzenie Zoznam Detail Ochrana dát

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Mzdy a personalistika při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Mzdy a personalistika, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Popis ovládania, spoločných prvkov v knihách a ďalších pravidiel všeobecne platných pre dokladovú agendu viď Všeobecné pravidlá - doklady.

Záznamami tejto agendy sú záznamy o ľubovoľnej udalosti alebo akcii, ktorú je porebné zariadiť alebo vykonať v súvislosti so zamestnancom a ktorá už prebehla alebo je plánovaná a ešte len prebehne. Môže ísť napr. o jednorazové úlohy, ako je prihlásenie zamestnanca k ZP, SP, vybavenie vstupnej zdravotnej prehliadky, BOZP alebo opakujúce sa úlohy ako je odoslanie ELDP, školenia vodičov, ktoré musí zamestnanec pravidelne absolvovať, a pod.

Každá úloha je nejakého typu, pričom typ úlohy ovplyvňuje predvypĺňanie niektorých položiek, napr. opakovanie danej úlohy. Ďalej je ku každej úlohe možné zadať zamestnancov, ktorí s danou úlohou súvisia. V prípade periodicky sa opakujúcich úloh agenda umožňuje zadať, aby sa po vyriešení danej úlohy automaticky vygeneroval ďalší záznam podľa zadanej periódy.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu Mzdy a personalistika.