B) Položky mzdového listu - Odpracovaná doba (pouze v Čj)

Poznámka pro uživatele předchozího systému ABRA Gold - V systému ABRA Gen není zavedena a počítána položka Hodiny na zakázkách, do níž se při výpočtu mzdy přenášely hodiny výkonů v časové mzdě. Je nahrazena položkami Odpracované hodiny z výkonů S_WorkHoursOper, Odpracované dny z výkonů S_WorkDaysOper resp. Hodiny z výkonů S_OperHoursTotal.