C) Položky mzdového listu - Neodpracovaná doba (pouze v Čj)

 

A dále sumární položky (na MLD):

 

A sumární položky (na MLS, za všechny prac. poměry):