J) Položky mzdového listu - Ostatní zdanitelné příjmy (pouze v Čj)