L) Položky mzdového listu - Zdanitelné příjmy, nezdanitelné částky, daň (pouze v Čj)

Poznámka pro uživatele předchozího systému ABRA Gold - V systému ABRA Gen není zavedena a počítána položka Ostatní odečitatelné položky, pro případ nutnosti ručního zadání odpočtu ze základu daně, který se nepodařilo umístit do ostatních odečitatelných položek, jelikož jakoukoli korekční položku tohoto druhu lze zadat rovnou přímo v subzáložce Rodinní příslušníci, daň. odpočty a slevy daného zaměstnance.