N) Položky mzdového listu - Srážky (pouze v Čj)

Výraz v podmínce je pouze pomocný. Zajišťuje, že je položka Čistý příjem k určení srážek S_NetWageForDocksTotal zatažena do výpočtu, aby byla přepočtena před S_DocksTotal a byla pro správný výpočet srážek stand. akcí k dispozici.

Poznámka pro uživatele předchozího systému ABRA Gold - V systému ABRA Gen není zavedena a počítána položka Ostatní jednorázové srážky, do níž se při výpočtu mzdy sčítaly položky mzdového listu označené jako jednorázová srážka (položky, které byly svojí povahou srážkami přeplatků apod.). K tomu účelu lze použít buď různé opravné položky nebo příp. jednorázové srážky zadané přímo v agendě Srážky.