Z) Položky mzdového listu - Speciální a pomocné položky (pouze v Čj)

Poznámka pro uživatele předchozího systému ABRA Gold - V systému ABRA Gen nejsou zavedeny a počítány položky Příjmy z VPP, do nichž se při výpočtu mzdy přenášely položky z příjmů ze souběžných prac. poměrů tak, aby bylo zajištěno, že se daň a pojistné odvádí za všechny souběžné pracovní poměry jednoho zaměstnance najednou. Je nahrazena odpovídajícími položkami souhrnného mzdového listu, do nichž jsou sečteny údaje ze souběžných prac. poměrů.