Položky řádku ročního zúčtování (RZÚ) (pouze v Čj)

U výpočtových schémat pro roční zúčtování je dáno programem, že výpočet probíhá za rok, který je zúčtováván. Tj. v rámci samotného výpočtového schématu se nijak nedefinuje, za jaké období se počítá. Vypočtená hodnota se uloží do příslušného řádku RZÚ.

Položky, kterých se výpočet týká:

Roční zúčtování daně za rok 2007 a další zohledňuje Lineární snižování nezdanitelné části základu daně na poplatníka a na manželku.