Položky detailu období ZP (RZZP) (pouze v Čj)

U výpočtových schémat pro detail období ZP (potřebné pro RZZP) je dáno programem, že výpočet probíhá za rok, který je zúčtováván. Tj. v rámci samotného výpočtového schématu se nijak nedefinuje, za jaké období se počítá.

Položky, kterých se výpočet týká: