Položky uzávěrky (pouze v Čj)

Každé výpočtové schéma typu Uzávěrka vyčísluje stejnojmennou položku Částka (Amount), která se pak použije v příslušné definici výpočtu uzávěrky, která se na toto výpočtové schéma odkazuje a podle dané definice se použije buď k zaúčtování dané částky nebo k sestavení platebního příkazu nebo k obojímu. Dále viz Výpočet uzávěrky.

Pro lepší orientaci je u vybraných v závorce uveden kód příslušného výpočtového schématu.