Stavy mzdových období - výklad pojmov

Ako plynie o. i. z výkladu vecného postupu evidencie, v rámci mzdových období rozoznávame niekoľko stavov, ktoré ovplyvňujú, či a ako bude možné dané mzdové obdobie (mesiac) spracovávať a na označenie týchto stavov zavádzame nasledujúce pojmy:

Více viz věcný postup evidence.

Výklad použitých pojmov, proces uzatvárania a otvárania mesiacov a posun terminátora a aktívneho mzdového obdobia v čase dokresľuje nasledujúci schematický obrázok, kde N=neinicializované, O=otvorené, U=uzavreté, A=aktívne, T=terminátor):