Výpočet evidenčného listu dôchodkového poistenia

V lokalizácii pre SR nie je kapitola k dispozícii. Nemá pre ňu význam.

Problematika ELDP je riešená reportom nad priebehmi poistenia.