Výpočet ročného zúčtovania

V tejto kap. sú uvedené súhrnné informácie týkajúce sa výpočtu ročného zúčtovania (RZÚ):

Možnosti vytvorenia dokladu RZÚ

Systém ABRA Gen umožňuje doklady RZÚ generovat několika způsoby:

 • individuálne ručne priamo funkciou:
 • individuálne automaticky v rámci vyvolania niektorej inej funkcie, ktorá vyžaduje existenciu dokladu RZÚ, ale v prípade jeho neexistencie si ho je schopná automaticky vytvoriť (napr. funkcia Výpočet RZÚ v záložke Zoznam agendy zamestnancov).

Je povolené vytvoriť:

 • len RZÚ pre platný pracovný pomer v aktuálnom období, pokiaľ ELDP pre tento pomer a obdobie ešte neexistuje
 • alebo RZÚ pre ukončený pracovný pomer, ak k nemu existuje nemocenská dávka v ochrannej lehote

Možnosti vyvolania výpočtu RZÚ

Systém ABRA Gen umožňuje údaje ročního zúčtování zadávat ručně anebo si je nechat spočítat na základě mzdových údajů z předchozích měsíců, pokud jsou pro daného zaměstnance mzdové listy za uzavírané období k dispozici, příp. kombinaci obojího. Ručné zadanie využijete napr. v prípade zavedenia systému, zadania nového zamestnance, ktorému je potrebné zadať údaje z predchádzajúcich zamestnaní a pod. Naopak výpočet využijete vo všetkých ostatných prípadoch.

Pokud potřebujete zadat ručně výsledky ročního zúčtování zaměstnanců za předchozí rok pouze do mzdových listů (např. když přecházíte na mzdy ABRA Gen z jiného systému) a nepotřebujete evidovat údaje ročního zúčtování v agendě Roční zúčtování ABRA Gen (protože je máte evidovány např. v původním mzdovém systému), je nejrychlejší zadat Roční zúčtování daně a Roční zúčtování daňového bonusu přímo v definovatelném formuláři Roční zúčtování daně v agendě Mzdové listy.

Napočítanie údajov pre RZÚ je možné spustiť rôznymi spôsobmi:

 • Individuálne pre jedného zamestnanca:
  • Funkciou Výpočet RZÚ v záložke Zoznam agendy zamestnancov nad aktuálnym záznamom, ak nie sú žiadne ďalšie označené.
  • Funkciou Prepočítať z ML v záložke Zoznam agendy Ročného zúčtovania.
 • Hromadne pre označených zamestnancov:
  • Funkciou Výpočet RZÚ v záložke Zoznam agendy zamestnancov, ak sú nejaké záznamy označené.
  • Funkciou Prepočítať z ML v záložke Zoznam agendy Ročného zúčtovania, ak sú nejaké záznamy označené.

Ak doklad RZÚ pre daného zamestnanca za daný rok zatiaľ neexistoval, tak sa vytvorí (ide o jednu z možností tvorby dokladu RZÚ). Ak už existuje, prebehne prepočet podľa aktuálnych údajov zamestnanca a jeho ML.

Predvyplnenie a použitie výpočtových schém

Výpočet prebieha podľa výpočtových schém priradených k počítanému RZÚ. Výpočtová schéma sa k RZÚ priradí:

 • Automaticky - k vytváranému RZÚ sa pripojí výpočtová schéma aktuálne definovaná pre triedu Riadok ročného zúčtovania v druhoch pracovných pomerov. No vzhľadom k tomu, že pre jedného zamestnanca môže byť prac. pomerov viacero a každý pritom môže byť iného druhu, tak pre predvyplnenie výp. schém k RZÚ platia nasledujúce pravidlá:
  • Přednostně se použijí ta, která jsou definována u druhu prac. poměru zapsaného na personálním listě v položce Odkaz na vzor (PL:EmployPattern_ID).
  • Ak je položka Odkaz na vzor (PL:EmployPattern_ID) nezadaná, použijú sa tie, ktoré sú definované pre druh riadiaceho prac. pomeru

Ďalej viď popis definície výpočtu riadka ročného zúčtovania.

Na predvyplnenie sa použijú iba tie schémy, ktoré prejdú kontrolou (tzn. sú platné a nie sú skryté, pozri funkciu Vymazať výp. schému).

Uplatnenie odpočtov, daňových zvýhodnení a zliav na dani

Výklad uplatnenia odpočtov, daňových zvýhodnení a zliav na dani ako pri stanovení mesačnej zálohy na daň, tak pri ročnom zúčtovaní záloh a daňových zvýhodnení, viď Uplatnenie odpočtov, daňových zvýhodnení a zliav na dani - Postup platiteľa pri ročnom zúčtovaní záloh a daň. zvýhodnení.