Výpočet ročného zúčtovania zdravotného poistenia

V tejto kapitole sú uvedené súhrnné informácie týkajúca sa výpočtu ročného zúčtovania zdravotného poistenia (RZZP):

Možnosti vytvorenia dokladu RZZP

Systém ABRA Gen umožňuje doklady RZZP generovat několika způsoby:

 • individuálne ručne priamo funkciou:
 • individuálne automaticky v rámci vyvolania niektorej inej funkcie, ktorá vyžaduje existenciu dokladu RZZP, ale v prípade jeho neexistencie si ho je schopná automaticky vytvoriť (napr. funkcia Výpočet RZZP v záložke Zoznam agendy zamestnancov).

Možnosti vyvolania výpočtu RZZP

Systém ABRA Gen umožňuje údaje ročního zúčtování zdravotního pojištění zadávat ručně anebo si je nechat spočítat na základě mzdových údajů z předchozích měsíců, pokud jsou pro daného zaměstnance mzdové listy za uzavírané období k dispozici, příp. kombinaci obojího. Ručné zadanie využijete napr. v prípade zavedenia systému, zadania nového zamestnance, ktorému je potrebné zadať údaje z predchádzajúcich zamestnaní a pod. Naopak výpočet využijete vo všetkých ostatných prípadoch.

Možnosti vyvolania výpočtu údajov na RZZP resp. vygenerovania dokladu RZZP:

Napočítanie údajov pre RZZP je možné spustiť rôznymi spôsobmi:

 • Individuálne pre jedného zamestnanca:
  • Funkciou Výpočet RZZP v záložke Zoznam agendy zamestnancov nad aktuálnym záznamom, ak nie sú žiadne ďalšie označené.
  • Funkciou Vypočítať v záložke Zoznam agendy Ročného zúčtovania zdravotného poistenia.
 • Hromadne pre označených zamestnancov:
  • Funkciou Výpočet RZZP v záložke Zoznam agendy zamestnancov, ak sú nejaké záznamy označené.
  • Funkciou Vypočítať v záložke Zoznam agendy Ročného zúčtovania, ak sú nejaké záznamy označené.

Pokud doklad RZZP pro daného zaměstnance za daný rok dosud neexistoval, pak se vytvoří (jedná se o jednu z možností tvorby dokladu RZZP). Ak už existuje, prebehne prepočet podľa aktuálnych údajov zamestnanca a jeho ML.

Predvyplnenie a použitie výpočtových schém

Výpočet prebieha podľa výpočtových schém priradených k počítanému RZZP.

Výpočtová schéma sa k RZZP priradí:

 • Automaticky - k vytváranému RZZP sa pripojí výpočtová schéma aktuálne definovaná pre triedu Detaily obdobia ZP v záložke Ročné zúčtovanie ZP agendy Nastavenie parametrov

Ďalej viď popis definície výpočtu detailu obdobia ZP (RZZP).

Na predvyplnenie sa použijú iba tie schémy, ktoré prejdú kontrolou (tzn. sú platné a nie sú skryté, pozri funkciu Vymazať výp. schému).

Konkrétne príklady výpočtu RZZP

Konkrétne príklady výpočtu ročného zúčtovania zdravotného poistenia, viď Výpočet ročného zúčtovania zdravotného poistenia - príklady.