Zamestnanci

Agenda zamestnancov zadaných v systéme. Nosná agenda modulu mzdy, na ktorú sa viažu ďalšie agendy. Najskôr je potrebné mať zadaných zamestnancov, až potom je k nim možné obstarávať ich pracovné pomery, zadávať ďalšie údaje, počítať mzdy atď.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Začíname Zoznam Detail Pracovné pomery Opakované zrážky Zrážky zo mzdy Ročné zúčtovanie Chybový protokol Súvisiace úlohy a školenia Ochrana dát Prílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Mzdy a personalistika při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Mzdy a personalistika, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela

Popis ovládania a ďalších pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Zamestnanci, ktorí sú evidovaní v tejto agende, sú evidovaní aj v Adresári osôb (nový zadaný zamestnanec sa premietne automaticky do adresára osôb, taktiež je možné zadať zamestnanca podľa už existujúcej osoby). Dôvodom je napr. to, že na adresár osôb sú naviazané ďalšie agendy, napr. agenda Zodpovedných osôb zo skupiny Majetok, a môže byť žiaduce, aby osoba uvedená ako zodpovedná osoba majetku bola súčasne evidovaným zamestnancom.

Co se týče údajů Zaměstnance/Osoby, které jsou společné (jsou k dispozici v obou agendách), tak platí, že nedochází k žádné synchronizaci údajů mezi zmíněnými agendami, ale interně jsou tyto údaje uloženy pouze v tabulce adresáře osob (tabulka Persons). V tabulce zaměstnanců (tabulka Employees) nejsou a pouze se na ně odkazuje odkazem na příslušnou osobu do adresáře osob.

Možnosti zadania zamestnancov:

Ako bolo spomenuté v kap. Ako začať používať modul Mzdy a personalistika, zamestnanca je do systému možné zaviesť rôznymi spôsobmi:

  • Ručne, postupným zadaním po jednom štandardne pomocou funkcií na pridanie nových záznamov v tejto agende, príp. na ich kopírovanie, viď popis funkcie Nový v záložke Zoznam
  • Ručne, postupne po jednom, ale pomocou návodného sprievodcu zadaním nového zamestnanca (odporúčané pre menej znalých užívateľov), viď popis funkcie Sprievodca v záložke Zoznam

K zamestnancom je okrem základných údajov možné zadávať tiež údaje podstatné pre výpočet miezd, viď ďalej vplyv položiek personalistiky na mzdy, ako napr. nárok na stravenky, penzijné pripoistenie, podpísanie prehlásenia a.i. Ďalej sa tu k jednotlivým zamestnancom sleduje zoznam rodinných príslušníkov a zoznam daň. odpočtov a zliav, na ktorý má zamestnanec nárok. K zamestnanci je tu možné evidovať i zoznam zverených pomôcok. Údaje zamestnanca je možné do istej miery opravovať (aj hromadne), pričom sa sleduje história vykonaných zmien v čase. Agenda umožňuje nastavovat zobrazené mzdové období a pak prohlížet hodnoty platné v tomto období, viz panel pro volbu zobrazeného mzdového období v záložce Seznam.

K zaměstnancům můžete přímo z této agendy sledovat jejich prac. poměry, předpisy srážek, realizace srážek a doklady ročních zúčtování, zaznamenávat úkoly, které je třeba v souvislosti s daným zaměstnancem provést, požadavky na školení, které má zaměstnanec absolvovat, příp. si lze rovnou odtud příslušné agendy otevřít a zadávat v nich požadované změny.

Vplyv položiek personalistiky na výpočet miezd:

Niektoré položky personalistiky môžu mať vplyv na výpočet miezd. Tzn., že ak v nich nastane zmena, tak je potrebné prepočítať mzdy. Inými slovami, pokiaľ už pre daného zamestnanca boli pre dané mzdové obdobie mzdy spočítané a mzdový list má nastavené, že výpočet prebehol správne, tak sa príznak správnosti výpočtu zruší, podrobne viď popis Položky mzdového listu - Základné údaje - ML, MLS je vypočítaný správne. Nespočítané mzdové listy sú v zozname čiastkových mzdových listov graficky odlíšené.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu Mzdy a personalistika.