Zamestnanci - záložka Ročné zúčtovanie

Táto záložka nie je k dispozícii, pokiaľ užívateľ nemá právo Spustiť agendu Ročné zúčtovanie.

Zobrazí zoznam všetkých dokladov o vykonanom ročnom zúčtovaní k aktuálnemu zamestnancovi zo záložky Zoznam.

Nakoľko tu nejde o záložku, kde zobrazené hodnoty závisia od mzdového obdobia, panel na voľbu zobrazeného mzdového obdobia nad záložkami tejto agendy nie je k dispozícii na editáciu.

V hornej časti záložky je k dispozícii položka:

Názov Popis
Identifikácia zamestnanca Zobrazuje identifikáciu zamestnanca (osobné číslo, priezvisko, meno, rodné číslo), ku ktorému sú údaje v tejto záložke zobrazené, tzn. aktuálneho zamestnanca zo záložky Zoznam.

Ďalej záložka obsahuje needitovateľný zoznam záznamov o ročnom zúčtovaní pre daného zamestnanca a to všetkých (teda bez ohľadu na aktuálne zvolené zobrazované mzdové obdobie v paneli na voľbu zobrazeného mzdového obdobia, viď vyššie).

Význam položiek zobrazených v tejto záložke je popísaný priamo v popise agendy Ročné zúčtovanie. Táto záložka slúži na zobrazenie len základných údajov o nich. Pokud si k nim potřebujete zobrazit další údaje nebo potřebujete provést opravu údajů, přenést výsledek RZÚ do mzdových listů apod., musíte si otevřít přímo agendu Ročního zúčtování (což můžete provést rovnou odtud funkcí Upravit). Nové zúčtovanie môžete uskutočniť aj priamo v agende zamestnancov funkciou Výpočet RZÚ.

V seznamu zobrazených dokladů RZÚ v této subzáložce jsou uvedeny všechny doklady RZÚ k danému zaměstnanci bez uplatnění případných přístupových práv uživatele k chráněným objektům. Po otvorení agendy RZÚ, či už funkciou Upraviť z tejto záložky alebo samostatne, sú však už k dispozícii len záznamy RZÚ vystavené v radoch, ku ktorým má prihlásený užívateľ povolené prístupové práva na zobrazenie.

Nechť zaměstnanec Novák má provedeno roční zúčtování pro rok 2004 v řadě RZÚ1 a pro rok 2005 v řadě RZÚ2.

Záložku Roční zúčtování si prohlíží uživatel, který nemá právo k zobrazení řady RZÚ1. V záložke vidí všetky záznamy RZÚ, keďže tu sa prístup. právo neuplatňuje. Ak si ale tento užívateľ otvorí agendu RZÚ, vidí len doklad RZÚ za rok 2005. Doklad RZÚ za rok 2004 nevidí, keďže je vystavený v rade, ku ktorému nemá právo na zobrazenie.

V dolnej časti záložky je potom k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

Zobrazenie zoznamu v tejto záložke

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

Ďalšie funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Upraviť

F4

alebo

Shift +F4

-

Zobrazí doklady RZÚ k aktuálnemu zamestnancovi zo záložky Zoznam.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

  • otvoriť tu - otvorí agendu Ročné zúčtovanie "cez" agendu Zamestnancov
  • otvoriť samostatne.

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu Ročného zúčtovania a otvorí ju buď "cez" agendu Zamestnancov alebo samostatne. Tu sú k dispozícii všetky funkcie danej agendy. Takto odtiaľ vyvolaná agenda RZÚ sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, obmedzená podľa všetkých záznamov RZÚ pre aktuálneho zamestnanca.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich záznamov RZÚ a pod.). Objasníme na príklade.

Zamestnanec priniesol externé potvrdenie pre RZÚ a my si údaje z neho chceme zadať. Zatiaľ sme mu ale RZÚ zo mzdových listov nepočítali a doklad RZÚ pre daný rok ešte neexistuje. V agende Zamestnanci si tak pre Nováka v záložke RZÚ vyvoláme funkciu Upraviť. Otvorí sa agenda RZÚ a v nej nový doklad jednoducho zadáme. (Pokiaľ by sme najskôr uskutočnili výpočet zo mzdových listov, doklad RZÚ pre daný rok by sa založil automaticky).

Druhou možnosťou by bolo otvoriť priamo agendu RZÚ z okna na spúšťanie agend a nový doklad RZÚ založiť v nej, v tomto prípade by sme však museli v jeho zadaní najskôr vyhľadať a zadať zamestnanca, ku ktorému sa má viazať.

Občerstviť F11 - Ide o klasické občerstvenie, ale záznamov v tejto subzáložke.