Definovateľné B2B importy

Zoznam existujúcich B2B importov v systéme.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Administrace při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Nastavení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela
  • stromového zobrazenia

Popis ovládania, spoločných prvkov v číselníkoch a ďalších pravidiel všeobecne platných pre číselníkovú agendu viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Číselník obsahuje zoznam definícií B2B importov, pomocou ktorých je možné vykovávať B2B importy. V podstate ide o zoznam B2B driverov (ovládačov) a ich nastavení. Každý driver má Názov, popis a identifikáciu triedy Business objektu, ku ktorému patrí (napr. k FP, ...), tzn. do ktorého umožňuje vykonať B2B import. Okrem dodávaných hotových driverov (viď B2B exporty a importy podporované výrobcom) je k dispozícii aj všeobecný Skriptovací driver, ktorý si užívateľ môže "naprogramovať" pomocou skriptovania na základe svojich požiadaviek a ktorý potom môže alternatívne použiť namiesto driverov dodávaných výrobcom. K jednému Business objektu môže byť pripojených viacero driverov. (Napr. jeden dodávaný výrobcom a jeden skriptovací.) Každý importný driver je v podstate určený práve pre jednu dvojicu objektov (napr. faktúry vydané -> faktúry prijaté). Popis jednotlivých podporovaných dvojíc B2B exportov - importov (a tým pádom i správania jednotlivých B2B driverov), viď kap. B2B importy - popis podrobnejšie (parametre driverov, podmienky importu, štruktúra XML). Tam je podrobne objasnené aj použitie a nastavenie Skriptovacieho drivera.

Číselník def. B2B importov slúži na dva účely:

  • k definici def. B2B importů - tj. k nastavení parametrů dodávaných def. B2B importů (bez toho nelze odpovídající B2B import provést)
  • k výběru jednoho z def. B2B importů, který se má provést, nadefinovaných k dané třídě Business objektů, z jehož agendy je funkce B2B importu vyvolána

Číselník def. B2B importov funguje na podobnom princípe ako ostatné číselníky systému, no s jednou výnimkou:

  • Pokiaľ je spustený z okna na spúšťanie agend, je určený pro definície B2B importov a nie je ho preto možné využiť pre import. Číselník def. B2B importov sa vyvoláva predovšetkým ako malý výberový číselník, teda do modálneho okna, a je vyvolaný defaultne obmedzený len na tie def. B2B importy nadefinované k triede Business objektov, ktoré zodpovedajú miestu programu, odkiaľ bol číselník def. B2B importov vyvolaný a jedine v tom prípade ho je možné využiť pre B2B import!

    Režim malého číselníka je určený predovšetkým na výber def. B2B importu a vlastný import (viď vyššie). V prípade potreby sa však dá prepnúť na veľký číselník so záložkami Zoznam a Detail na prehliadanie a editáciu definícií importov.

Pred prvým použitím odporúčame, aby ste sa zoznámili minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah - B2B exporty a importy.