Obchodné prípady

Táto agenda umožňuje definovať obchodné prípady, opravovať ich, uzatvárať atď.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Bilancia Vývoj v čase Gantt Súvislosti Ochrana dát Prílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Administrace či Projektové řízení při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Nastavení či Projektové řízení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky.

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Obchodné prípady poskytujú jednu z možností členenia dát. Ďalším možným členením záznamov, ktoré je úplne nezávislé na obchodných prípadoch, no pracuje na rovnakom princípe a je dostupné v celom systéme, sú Zákazky a Projekty. Je ich možné využiť mnohými rozličnými spôsobmi, viď kap. Členenie dát podľa zákaziek, obch. prípadov a projektov.

Příklad využití viz též Často kladené otázky, otázka Jak v ABRA Gen pracovat s obchodními zástupci a partnery.

Či sú položky na zadanie obchodných prípadov do iných záznamov k dispozícii a či sú povinné, závisí od stavu parametra Používanie obchodných prípadov vo Firemných údajoch, príp. to môže byť predmetom individuálneho nastavenia pre niektoré špecializované moduly (Výroba, Pokladničný predaj, CRM a pod.), čo je vždy uvedené priamo v popise príslušnej položky na zadanie obchodného prípadu v danej agende.

Poznámka pre užívateľov predchádzajúceho systému ABRA Gold: V ABRA Gen se nezadává obchodní případ k hlavičce dokladu (až na výjimky), ale k jednotlivým řádkům, aby bylo možné je dle obchodního případu rozúčtovávat atd. Na jednom doklade teda možno mať riadky, ktoré prislúchajú rôznym obchodným prípadom.

V rámci jednotlivých obchodných prípadov je k dispozícii možnosť zapnúť si podporu projektového riadenia. Je k dispozícii iba vtedy, ak sa používa projektové riadenie, viď čo je potrebné na prevádzku projektového riadenia. Ak je pre daný číselník povolené, je ho možné pre jednotlivé obchodné prípady zapnúť pomocou položky Rozšírené riadenie obchodných prípadov.

Ide o číselník so stromovou štruktúrou, tzn. v zozname obchodných prípadov je možné definovať štruktúru nadriadenosti a podriadenosti jednotlivých prípadov zadaním položky Nadriadený obchodný prípad ku každému obchodnému prípadu. Počet úrovní vnorenia nie je nijako obmedzený. Ako bolo povedané v kap. Členenie dát, obchodné prípady sa premietajú do položiek iných záznamov v systéme, za jednotlivé obchodné prípady si je možné následne obstarávať rôzne prehľady a to voliteľne len za vybrané obchodné prípady alebo vrátane podriadených. Aké všetky záznamy boli na daný obchodný prípad obstarané, možno sledovať v záložke Súvislosti.

K jednotlivým obchodním případům lze v případě potřeby přiřazovat střediska nebo i firmy a pak je podle středisek resp. firem na dokladu nabízet a vybírat do dokladů a filtrovat podle nich v seznamu obchodních případů. Tieto možnosti závisia od stavu parametra Ponúkanie a kontrola obch. prípadov na dokladoch podľa strediska, resp. parametra Ponúkanie a kontrola obch. prípadov na dokladoch podľa firmy). Rovnako ich je možné uzavierať, resp. otvárať.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy - Nastavenie.