Zákazky

Táto agenda umožňuje definovať zákazky, opravovať ich, uzatvárať atď.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Bilancia Vývoj v čase Gantt Súvislosti Ochrana dát Prílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Administrace či Projektové řízení při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Nastavení či Projektové řízení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky.

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Zákazky poskytujú jednu z možností členenia dát. Ďalším možným členením záznamov, ktoré je úplne nezávislé na zákazkách, no pracuje na rovnakom princípe a je dostupné v celom systéme, sú Obchodné prípady a Projekty. Je ich možné využiť mnohými rozličnými spôsobmi, viď kap. Členenie dát podľa zákaziek, obch. prípadov a projektov.

Či sú položky na zadanie zákaziek do iných záznamov k dispozícii a či sú povinné, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek vo Firemných údajoch, príp. to môže byť predmetom individuálneho nastavenia pre niektoré špecializované moduly (Výroba, Pokladničný predaj, CRM a pod.), čo je vždy uvedené priamo v popise príslušnej položky na zadanie zákazky v danej agende.

Poznámka pre užívateľov predchádzajúceho systému ABRA Gold: V ABRA Gen se nezadává zakázka k hlavičce dokladu (až na výjimky), ale k jednotlivým řádkům, aby bylo možné je dle zakázek rozúčtovávat atd. Na jednom doklade teda možno mať riadky, ktoré prislúchajú rôznym zákazkám.

V rámci jednotlivých zákaziek je k dispozícii možnosť zapnúť si podporu projektového riadenia. Je k dispozícii iba vtedy, ak sa používa projektové riadenie, viď čo je potrebné na prevádzku projektového riadenia. Ak je pre daný číselník povolené, je ho možné pre jednotlivé zákazky zapnúť pomocou položky Rozšírené riadenie zákaziek.

Ide o číselník so stromovou štruktúrou, tzn. v zozname zákaziek je možné definovať štruktúru nadriadenosti a podriadenosti jednotlivých zákaziek zadaním položky Nadradená zákazka ku každej zákazke. Počet úrovní vnorenia nie je nijako obmedzený. Ako bolo povedané v kap. Členenie dát, zákazky sa premietajú do položiek iných záznamov v systéme, pričom následne si je možné za jednotlivé zákazky obstarávať rôzne prehľady a to voliteľne len za vybrané zákazky alebo vrátane podriadených. Aké všetky záznamy boli na danú zákazku obstarané, možno sledovať v záložke Súvislosti.

Zakázky lze v případě potřeby přiřazovat i k jednotlivým střediskům nebo i k jednotlivým firmám a pak je podle středisek resp. firem na dokladu moci nabízet a vybírat do dokladů a filtrovat podle nich v seznamu zakázek. Tieto možnosti závisia od stavu parametra Ponúkanie a kontrola zákaziek na dokladoch podľa strediska, resp. parametra Ponúkanie a kontrola zákaziek na dokladoch podľa firmy. Rovnako ich je možné uzavierať, resp. otvárať.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy - Nastavenie.