Definovateľné exporty - samostatne otvorený číselník

Zoznam všetkých definovateľných exportov nadefinovaných v systéme.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Popis

POZOR, ide o číselník, ktorý je výrobcom defaultne dodávaný tak, aby NEBOL užívateľsky SPUSTITEĽNÝ ako samostatná agenda! Z tohto dôvodu ho štandardne NIE JE MOŽNÉ spustiť z okna na spúšťanie agend (ikona agendy Definovateľné exporty v ňom štandardne nie je k dispozícii)! Číselník sa štandardne vyvoláva iba ako malý výberový číselník, tzn. do modálneho okna, a defaultne obmedzený len na tie definovateľné exporty, ktoré sa viažu k tomu miestu programu, z ktorého bol číselník definovateľných exportov vyvolaný a jedine v tom prípade ho je možné využiť na export alebo definíciu exportu!!!

Ikona na spustenie číselníka definovateľných exportov z okna na spúšťanie agend môže byť bežnému užívateľovi k dispozícii jedine vtedy, ak bola nainštalovaná užívateľom, ktorý k tomu mal v daný moment oprávnenie (príslušné nastavenie v registroch), pričom oprávnenie mohlo byť v daný moment nastavené napr. servisným konzultantom servisnej siete výrobcu. Potom aj bežný užívateľ bude mať príslušnú ikonu k dispozícii a mohol by agendu spustiť aj samostatne.

Definícia exportov je pevne viazaná na konkrétne programové miesto. Ak je teda agenda vyvolaná samostatne, konkrétne programové miesto nie je určené - z tohto dôvodu väčšina funkcií týkajúcich sa definície exportu nebude fungovať vôbec alebo bude fungovať chybne!!!

V prípade, že máte v okne na spúšťanie agend k dispozícii aj ikonu na spustenie agendy definovateľných exportov samostatne, požiadajte servisného konzultanta o jej zrušenie a v žiadnom prípade agendu takto nespúšťajte!!!