Finančné zľavy

Tabuľka finančných zliav nadefinovaná v systéme.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát Prílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Prodej při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Nastavení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela
  • stromového zobrazenia

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Pokiaľ je v hlavičke dokladu nastavené, že sa má zľava za finančný objem uplatňovať (nastavenie viď popis položky "Nastavenie zliav" v popise hlavičiek príjmových dokladov) a celková suma dokladu po aplikácii všetkých ostatných zliav presiahne niektorú sumu zadanú v tabuľke finančných zliav, potom sa na jednotlivé riadky daného dokladu uplatní zodpovedajúce percento zľavy za finančný objem zadané v tabuľke v tejto agende, viď príklad. Všeobecný výklad všetkých druhov zliav, ich kombinácie a aplikáciu na doklady viď kap. Zľavový systém, výklad aktualizácie zliav pri opravách alebo importoch dokladov viď kap. Aktualizácia a zmrazenie zliav na dokladoch.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy - Nastavenie.