Firemné údaje

Definovanie základných údajov pre vlastnú firmu (v prípade multiverzie pre aktuálne spracovávanú firmu). Dále zde lze provést řadu nastavení ovlivňujících chování systému.

Typ agendy: Ostatné
Obsiahnuté záložky: Všeobecné Vlastná adresa Parametre Duálne oceňovanie Schvaľovanie výdajov Aplikácia Vizualizácia dát

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Administrace při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Nastavení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Agenda obsahuje záložky pro provádění příslušných nastavení a definic platných pro zpracovávanou firmu (pro dané spojení na databázi). Na týchto záložkách sa vyskytujú rôzne typy základných ovládacích prvkov.

V tejto agende zadávate údaje o vašej firme, ktoré sa používajú pri vystavovaní a tlači dokladov, ďalej rôzne údaje potrebné na predvypĺňanie rôznych položiek, nasleduje množstvo globálnych parametrov, ktoré ovplyvňujú správanie celého systému pre firmu, pre ktorú boli nastavené, a nakoniec tu máte možnosť zapnúť duálne oceňovanie dokladov (ktoré využijete pri prechode z pôvodnej lokálnej meny (SKK, CZK) na novú lokálnu menu (EUR)), prípadne príslušne nastaviť Schvaľovanie výdajov. Dále je zde dispozici podpora Vizualizace dat.

Nastavenia vo Firemných údajoch sú podstatné pre chovanie systému a keďže je možné ich samozrejme meniť, mali by ste zaistiť ochranu tejto agendy prístupovými právami, aby nedošlo k nechceným manipuláciám napr. zo strany neznalej obsluhy.

Okrem nastavení vykonávaných v tejto agende sa môžu v systéme vyskytnúť ešte doplňujúce nastavenia niektorých špecializovaných modulov, ktoré sa týkajú výhradne daného modulu, napr. Nastavenie parametrov Majetku, Nastavenie parametrov Miezd a personalistiky, rôzne nastavenia pre pokladničný predaj, rôzne nastavenia výrobných agend a pod. a nájdete ich vždy v záložkách daného modulu (danej skupiny agend).

Ku každej záložke sú k dispozícii rôzne funkcie a to buď prostredníctvom funkčného tlačidla v paneli tlačidiel, niektoré prípadne v menu alebo v paneli nástrojov. Tieto funkcie sa vzťahujú vždy k aktuálne otvorenej záložke.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy - Nastavenie.