Firemní údaje - záložka Aplikace Vizualizace dat

Obsahuje seznam naimportovaných aplikací Vizualizace dat.

Subzáložka je součástí Vizualizace dat. Subzáložka není k dispozici, pokud není zprovozněná Vizualizace dat a nejsou splněny příslušné podmínky provozu a to ty z nich, které ovlivňují dostupnost této záložky, viz popis daných podmínek.

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom sa zadávajú nasledujúce položky:

Názov Popis
Meno aplikácie

Jméno aplikace Vizualizace dat.

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v záložke Schvaľovanie výdajov

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

  • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) zoznamu (zmena poradia tu nie je podporovaná) a hľadanie hodnoty v zozname.

Funkcie k tejto záložke:

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.

Ďalšie funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis
Vytvoriť správu Ctrl+M -  
Importovať aplikáciu - -

 

Funkce umožní naimportovat aplikaci Vizualizace dat. Aplikace Vizualizace dat je možné vytvářet v rámci ABRA BI.