Firemné údaje - záložka Parametre

V tejto záložke je možné navoliť mnoho parametrov platných pre vašu firmu. Pomocou parametrov môžete do istej miery ovplyvniť správanie programu podľa vašich požiadaviek. Pokiaľ napr. nechcete zadávať údaje o doprave na príjemke, nastavíte príslušný parameter a program sa nebude na údaje týkajúce sa úhrady dopravy pýtať pri zadávaní príjemky, podobne, pokiaľ napr. nepoužívate zákazky, môžete si pre ne nastaviť Nepoužívať a systém vás potom nebude "zdržiavať" preskakovaním položky na zadanie zákazky a pod. Ide o jednu z možností zákazníckej modifikovateľnosti systému.

Nakoľko vám vhodné nastavenie parametrov môže do značnej miery ušetriť prácu a prispôsobiť program vašim potrebám, odporúčame vám, aby ste sa s nimi podrobne zoznámili.

Parametre sú rozdelené do niekoľkých skupín podľa svojho významu:

Ak sa niektorá zo skupín uvedených vyššie viaže na modul, ktorý nie je aktuálne nainštalovaný, nie je k dispozícii. Voľba inštalovaných súčastí, viď napr. inštalácia novej jednoužívateľskej verzie. Hodnoty niektorých parametrov je možné zadať tiež pomocou Sprievodcu nastavením firmy.

Pokud některý parametr nastavíte na jinou než výchozí hodnotu, název parametru i upravená hodnota se zvýrazní (zobrazí se tučně). Informaci o tom, jaká hodnota je pro daný parametr výchozí, naleznete ve spodní části formuláře v rámci stručného popisu parametru.

Parametr Používat schvalování je nastaven na jinou než výchozí hodnotu.

Funkcie k tejto záložke:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Opraviť F4 - Vo všetkých vyššie popísaných parametroch možno meniť nastavenie ich hodnôt bez obmedzenia. Zmena v nastavení niektorých parametrov sa prejaví až pri novom spustení programu.
Občerstviť F11

V editačnom režime platia podobné zásady ako pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre klasický režim editácie v číselníkoch.