Meny

Zoznam mien nadefinovaných v systéme, nastavenie spôsobu ich zaokrúhlenia na prepočet medzi menami a nastavení ich príslušnosti k menovej únii.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát Prílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Administrace při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Nastavení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela
  • stromového zobrazenia

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Jedna z nadefinovaných mien je nastavená ako lokálna. Voľba meny na doklade potom určuje, či ide o doklad v lokálnej (miestnej alebo v tuzemskej) mene alebo v cudzej mene. Detailnejšie viď popis položky Mena v popise hlavičiek jednotlivých dokladov.

Sumy zadané v cudzej mene sa prepočítavajú na lokálnu menu s využitím agendy kurzového lístka. Spôsoby prepočtu z jednej meny na druhú, použitý kurzový lístok vzhľadom k vzťažnej mene atď. závisí na nastavení denominácií pre jednotlivé meny. Systém si pamätá históriu nastavení meny ako denomináciu inej meny, takže ku správnemu prepočítaní na lokálnu menu dôjde aj pri zadávaní dokladu spätne. Systém ABRA Gen je připraven na existenci více zón měnových unií. Ďalší popis viď kap. Vecný obsah - Cudzie meny - denominácie, EUR.

Poznámka pre užívateľov predchádzajúceho systému ABRA Gold: V ABRA Gen se příslušnost dané měny k nějaké měnové unii nenastavuje v kurzovním lístku jako v ABRA Gold, ale přímo zde v číselníku měn.

Agenda ďalej umožňuje pre každú menu definovať aj zoznam platných bankoviek a mincí (akúsi "mincovku"), ďalej využívaný napr. na zostavovanie súpisky pre banku a pod. z Miezd a personalistiky.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy - Nastavenie.