Okresy

Zoznam okresov nadefinovaných v systéme.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Administrace při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Nastavení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela
  • stromového zobrazenia

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Ide o jeden z číselníkov, ktorý sa týka územného členenia. Udáva členenie okresov podľa NUTS4 resp. podľa LAU1. Jednoduchý číselník používaný pri zadávaní okresov výkonov činnosti pre štatistické účely, ale využívali i inde. U každého okresu je uveden jednak kód NUTS4 (podle členění EU) a jednak kód LAU1 .

Ide o podporný číselník potrebný napr. na evidenciu údajov požadovaných pre štatistické výkazy pre šetrenie o cene práce. Využíva sa tiež v rámci segmentácie trhu, viď napr. reporty segmentácie trhu a aktivít.

Medzi číselníkom okresov a krajov existuje prepojenie. Prepojenie je v praxi dané hodnotami kódov (prvých 5 znakov z kódu okresu by malo udávať kód kraja). V systému ABRA Gen, aby bylo propojení jednoznačnější, má každý okres ve svých údajích zadán kraj, na který se váže. Podľa krajov je potom možné triediť a rozšírene filtrovať. Ak užívateľ takéto prepojenie zadá, systém ABRA už nesleduje, či kód okresu zodpovedá vybranému kraju, to je už na užívateľovi. Na okresy sú naviazané jednotlivé poštové úrady, viď popis v číselníku poštových úradov. Prepojenie číselníkov územného členenia je možné využiť v rámci segmentácie trhu, viď napr. reporty segmentácie trhu a aktivít.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy - Nastavenie.