Poštové úrady

Zoznam poštových úradov nadefinovaných v systéme.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Administrace při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Nastavení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela
  • stromového zobrazenia

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Položky z nadefinovaného zoznamu pôšt je možné neskôr využívať pri zadávaní PSČ resp. mesta v adresách v rôznych častiach systému a ďalej je číselník využívaný na tlačové reporty z miezd a personalistiky.

Medzi číselníkom poštových úradov a okresov existuje prepojenie. V systému ABRA Gen, aby bylo propojení jednoznačnější, má každý poštovní úřad ve svých údajích zadán okres, na který se váže. Podľa okresov je potom možné triediť a rozšírene filtrovať. Vďaka tomuto prepojeniu bude možné aspoň orientačne určiť, v akom okrese a tým aj kraji sa nachádza určitá poštová adresa, pre ktorú užívateľ vyplnil PSČ. Prepojenie číselníkov územného členenia je možné využiť v rámci segmentácie trhu, viď napr. reporty segmentácie trhu a aktivít. (Prepojenie nemusí byť úplne presné, pokiaľ by si hranice okresov a hranice dodacích pôšt nezodpovedali, pre reporty segmentácie však v tomto smere postačia aspoň približné dáta.)

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy - Nastavenie.