Sprievodca fakturáciou projektov/zákaziek/obchodných prípadov

Špeciálny sprievodca, ktorý je k dispozícii v agende Projektov. Rovnaký sprievodca je k dispozícii pre zákazky/obchodné prípady v agende Zákaziek/Obchodných prípadov. Pro zjednodušení budeme nadále mluvit pouze o projektech, vždy se tím ale myslí adekvátně i zakázky a obchodní případy.

Možnosti vyvolania sprievodcu:

1. krok - Vstupné parametre fakturácie

Najjednoduchšie je zvoliť východiskový vzorový projekt a nový projekt založiť podľa neho. To umožní aj užívateľom pripraviť si typové vzorové projekty vo forme akýchsi šablón, podľa ktorých potom pomocou tohto sprievodcu budú môcť ľahko zakladať nové projekty daného typu.

Názov Popis
Fakturovať k dátumu  
Vrátane podradených Ak je začiarknuté, zobrazia sa v ďalšom kroku Podklady pre fakturáciu podklady i zo zdrojov, ktoré patria k projektom podriadeným.
Zahrnúť i nedokončené zdroje Ak je začiarknuté, zobrazia sa v ďalšom kroku Podklady pre fakturáciu podklady i zo zdrojov, ktoré zatiaľ nemajú nastavený príznak Dokončené.

2. krok - Podklady pre fakturáciu

V tomto kroku se zobrazí navrhované nově vzniklé projekty. V ľavej časti vo forme hierarchického stromu, v pravej časti potom vo forme editovateľného zoznamu, kde je možná editácia niektorých predvyplnených údajov jednotlivých projektov, ako je napr. kód projektu, názov projektu, plánované dátumy zahájenia a ukončenia, plánované výnosy a náklady (význam viď položka "z toho ostatné" v subzáložke Plán projektov), a i. V spodnej časti je potom možné ku každému z nich editovať ďalšie údaje. Význam viď popis položiek v záložke Detail projektov.

Príklad predpripraveného modelu nového projektu podľa vybraného vzoru

Popis jednotlivých položiek je zrejmý z ich názvu alebo z popisu v záložke Detail projektov. Tu popíšeme iba nasledujúce:

Názov Popis
Korekcie  
Riadková zľava  
Sadzba/hod Informácie o výnosovej cene, tzn. sadzbe za hodinu bežnej práce a sadzbe za hodinu nadčasu. Viď položky v sekcii Fakturovať tento zdroj (Invoicing).

3. krok - Výsledok

Tu je vypísaný výsledok kontroly a pokiaľ sú dáta v poriadku a je možné projekty uložiť, tak sa po stlačení tlačidla Dokončiť podľa zadaných dát vytvorí nový projekt vrátane všetkých jeho subprojektov, sprievodca sa ukončí a systém sa vráti späť do miesta, odkiaľ bol sprievodca vyvolaný.

Pokiaľ v danom okamihu sprievodcu stornujete (ukončíte bez uloženia), potom sa tým myslí bez uloženia zmien realizovaných v zadaných dátach od posledného uloženia funkciou Uložiť.