Sprievodca nastavením systému

Tato agenda umožňuje začínajícím uživatelům, kteří si nahráli tzv. startovací data zajišťující základní implementaci systému, provést v těchto datech nezbytná doplnění či úpravy pro jejich konkretizaci na konkrétní firmu. Všetko prebieha pomocou sprievodcu, teda jednoduchou formou bez nutnosti hlbšej znalosti systému.

Typ agendy: Sprievodca
Obsiahnuté časti: Kroky sprievodcu

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Administrace při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Nastavení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné prvky sprievodcu. Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetkých sprievodcov viď Typy sprievodcov, zásady pre sprievodcov.

Smyslem této agendy je úprava dodávaných startovacích dat pro systém ABRA Gen, určených pro rychlé a snadné zavedení ABRA Gen, aby i uživatelé v menších firmách mohli systém svépomocí rychle "rozjet" a začít "naostro" pracovat, aniž by museli objednávat služby konzultantů dodavatele. Nemá zmysel využívať ju na iné účely, tzn. napr. v spojení s inými dátami. Sprievodca prejde agendy, ktoré sú v rámci štartovacích dát predvyplnené dodávanými dátami, ktoré je ale potrebné konkretizovať pre danú firmu (napr. doplniť konkrétne číslo bankového účtu). Po inštalácii systému by mal vybraný užívateľ (typicky ten, ktorý bude vystupovať ako "správca systému") sprievodcom prejsť a požadované údaje doplniť, aby bol systém pripravený na zahájenie ostrej prevádzky. Z uvedeného vyplývá, že průvodce nastavením systému je určen pro přizpůsobení dodávaných startovacích dat na konkrétní firmu s tím, že údaje, které v něm uvedete, budete moci později změnit či rozšířit v příslušných agendách (např. přidat další bankovní účet apod.).

Agenda funguje na podobnom princípe ako ostatné agendy v systéme s jednou výnimkou:

  • Jedná se o agendu, která je výrobcem defaultně dodávána tak, aby NEBYLA běžně uživatelsky SPUSTITELNÁ z okna pro spouštění agend (ikona agendy Průvodce nastavením systému v části Nastavení v něm není běžnému uživateli standardně k dispozici)!

    Spúšťanie tejto agendy je realizované tak, že v defaultne dodávaných štartovacích dátach je agenda zaradená do zložky Po spustení pre predvyplnených užívateľov. Tzn., že po prihlásení pod niektorým z týchto predvyplnených užívateľov do systému sa automaticky priamo otvorí táto agenda a to do tej doby, kým daný užívateľ nastavenie nezadá a jej otváranie po spustení programu si nezruší (v poslednom kroku sprievodcu alebo odstránením zo zložky Po spustení).

Je to tak preto, že sa prepokladá, že sa pomocou nej užívateľ, ktorý bude vystupovať ako správca systému, najskôr prihlási akoSupervisor a vykoná požadované doplnenie dodávaných východiskových dát do systému a až následne so systémom on a ostatní užívatelia začnú bežným spôsobom pracovať. Každopádne spusteného sprievodcu v daný okamih využiť nemusíte a môžete ho bežným spôsobom ukončiť (viď možnosti zatvorenia agendy). Nastavenie si môžete urobiť aj bez tohto sprievodcu alebo neskôr po ďalšom prihlásení do systému.