Skupiny záznamov

Zoznam skupín záznamov. Obsahuje skupiny záznamov, ktoré sú určené pre ten číselník, z ktorého bol číselník skupín záznamov vyvolaný.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

 • obmedzovacieho panela
 • stromového zobrazenia

Popis ovládania, spoločných prvkov v číselníkoch a ďalších pravidiel všeobecne platných pre číselníkovú agendu viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Číselník skupín záznamov slúži:

 • na definíciu skupín záznamov - tzn. skupiny je možné editovať, vytvárať nové a mazať ich. Umožní vytvoriť sadu podmienok pre načítanie skupiny záznamov z číselníka.
 • na výber skupiny, ktorá sa má aktuálne použiť. Ide o jednu z možností prepínania medzi skupinami.

Číselník skupín záznamov funguje na podobnom princípe ako ostatné číselníky v systéme, akurát s jednou výnimkou:

 • Ide o číselník, ktorý je výrobcom defaultne dodávaný tak, aby NEBOL užívateľsky SPUSTITEĽNÝ ako samostatná agenda! Z tohto dôvodu ho štandardne NIE JE MOŽNÉ spustiť z okna na spúšťanie agend (ikona agendy Skupiny záznamov v ňom pre bežného užívateľa štandardne nie je k dispozícii)! Číselník skupín záznamov sa štandardne vyvoláva len ako výberový číselník, tzn. do modálneho okna, a je vyvolaný defaultne obmedzený len na tie skupiny záznamov, ktoré sa viažu k tomu číselníku, z ktorého bol číselník skupín záznamov vyvolaný a jedine v tom prípade ho je možné využiť na definíciu skupín záznamov!

  Tu sa číselník vyvoláva ako veľký číselník so záložkami Zoznam a Detail. Režim veľkého číselníka je určený najmä na prehliadanie a editáciu definícií skupín záznamov. Režim malého číselníka tu nemá význam, nakoľko je určený len na výber.

  Ak je číselník skupín záznamov vyvolaný samostatne, nebude korektne fungovať!

  Definícia skupín záznamov je totiž pevne viazaná na konkrétny číselník. Pokiaľ je agenda vyvolaná samostatne, konkrétny číselník nie je určený - preto väčšina funkcií týkajúcich sa definície skupiny nebude fungovať vôbec alebo bude fungovať chybne!!!

  V prípade, že máte v okne na spúšťanie agend k dispozícii aj ikonu na spustenie agendy Skupiny záznamov samostatne, požiadajte servisného konzultanta o jej zrušenie a v žiadnom prípade agendu takto nespúšťajte!!!

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základne pojmy - Nastavenie a ďalej s obsahom kapitol Skupiny záznamov v číselníkoch a Skupiny verzus filtrovanie či iné obmedzenie číselníkov.