Platené sviatky

Zoznam sviatkov nadefinovaných v systéme.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Administrace při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Nastavení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela
  • stromového zobrazenia

Popis ovládania a ďalších pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Číselník sviatkov slúži na generovanie pracovných kalendárov. Preto je dôležitý pre tie miesta v systéme, kde sa využívajú pracovné kalendáre. Pri generovaní kalendára sa doplní automaticky zodpovedajúci základný typ zmeny, pokiaľ má pracovná zmena padnúť na sviatok, ďalej viď pracovné kalendáre. Umožňuje definovať ako pevné, tak pohyblivé sviatky.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy - Nastavenie. Ďalej Ako začať používať skupinu Mzdy a personalistika, Ako začať používať skupinu Kapacitné plánovanie resp. Ako začať používať skupinu Projektové riadenie.