Tlačové zostavy - samostatne otvorený číselník

Zoznam všetkých tlačových zostáv nadefinovaných v systéme.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Popis

POZOR, ide o číselník, ktorý je výrobcom defaultne dodávaný tak, aby NEBOL užívateľsky SPUSTITEĽNÝ ako samostatná agenda! Z tohto dôvodu ho štandardne NIE JE MOŽNÉ spustiť z okna na spúšťanie agend (ikona agendy Tlačové zostavy v ňom pre bežného užívateľa štandardne nie je k dispozícii)! Číselník tlačových zostáv sa štandardne vyvoláva len ako malý výberový číselník, tzn. do modálneho okna a defaultne obmedzený len podľa tých tlačových zostáv, ktoré sa viažu k tomu miestu programu, odkiaľ bol číselník tlačových zostáv vyvolaný a jedine v tom prípade ho je možné využiť na tlač alebo definíciu tlačových zostáv!!!

Ikona na spustenie číselníka tlačových zostáv z okna na spúšťanie agend môže byť bežnému užívateľovi k dispozícii jedine vtedy, ak bol systém nainštalovaný užívateľom, ktorý k tomu mal v daný moment oprávnenie (príslušné nastavenie v registroch), pričom oprávnenie mohlo byť v daný moment nastavené napr. servisným konzultantom servisnej siete výrobcu. Potom aj bežný užívateľ bude mať príslušnú ikonu k dispozícii a mohol by agendu spustiť aj samostatne.

Je-li číselník tisk. sestav vyvolán samostatně, nebude korektně fungovat!

Definice tiskových sestav je totiž pevně vázána na konkrétní programové místo. Ak je agenda vyvolaná samostatne, nie je konkrétne programové miesto určené - väčšina funkcií týkajúcich sa definície zostavy preto nebude fungovať buď vôbec alebo bude fungovať chybne!!!

V prípade, že máte v okne na spúšťanie agend k dispozícii aj ikonu na spustenie agendy tlačových zostáv samostatne, požiadajte servisného konzultanta o jej zrušenie a v žiadnom prípade agendu takto nespúšťajte!!!