Typy dokladov - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie k aktuálnemu záznamu zo záložky Zoznam. Ako bolo objasnené v úvodnej kapitole, číselník nie je k dispozícii na editáciu. V záložke Detail sú položky, ktoré určujú správanie jednotlivých typov dokladov a ktoré sú nastavované výhradne výrobcom!

Názov Popis
Kód Kód typu dokladu definovaný výrobcom. Zadáva sa do položky Typ dokladu pri vytváraní nového radu dokladov.
Názov Názov daného typu dokladov. Daný názov sa predvyplní ako názov radu dokladov pri vytváraní nového radu pre daný typ dokladu, no predvyplnený názov radu je možné zmeniť.
Skratka Skratka pre daný typ dokladov. Daná skratka sa predvyplní ako skratka radu dokladov pri vytváraní nového radu pre daný typ dokladu, no predvyplnenú skratku radu je možné zmeniť.
Typ platby Nastavenie, či ide o doklad, ktorý sa neplatí, alebo či bude platený platbou kreditného alebo debetného charakteru.
Predkontácie Nastavenie, či sa pre daný typ dokladu povoľuje definovať predkontácie.
Bankou Nastavenie, či sa pre rad dokladov tohto typu rieši možnosť generovania vlastných variabilných symbolov (tzn. ide o doklad vydaný a počíta sa s tým, že by mohol byť platený bankou, napr. faktúry vydané apod.). Pre doklady daného typu je možné automaticky generovať variabilný symbol.)
Účtovať Nastavenie, či pri rade dokladov tohto typu bude možné nastavovať, že sa má účtovať. Ovlivňuje dostupnost položky Řada dokladů se účtuje v definici řady dokladů daného typu. Napr. doklady typu objednávky sa z princípu vôbec neúčtujú, takže pre rady daného typu sa ani nedá definovať, či sa rad účtuje alebo nie.
Účtovať obrátene Nastavenie, či rad daného typu dokladu má byť účtovaný obrátene. Ovplyvňuje predvyplnenie položky Účtovať obrátene pri vytváraní nového radu pre daný typ dokladu. No predvyplnenie je i potom možné užívateľsky zmeniť.
Účtovať kladne zálohy Nastavenie, či v rade dokladov tohto typu bude možné nastavovať, s akým znamienkom sa má vysielať do účtovníctva čiastka zúčtovania daňovej zálohy. Ovlivňuje dostupnost položky Účtovat kladně zúčtování daňového zálohového listu v definici řady dokladů daného typu, jelikož u řad dokladů, do nichž nelze zúčtovávat daň. zálohy, tato položka nemá smysl.
Odporúčané účtovať súhrnne Nastavenie, či rad daného typu dokladu má byť účtovaný súhrnne. Ovplyvňuje predvyplnenie položky Účtovať súhrnne pri vytváraní nového radu pre daný typ dokladu. No predvyplnenie je i potom možné užívateľsky zmeniť. Má význam len pre doklady, pre ktoré je súhrnné účtovanie povolené, viď popis nasledujúcej položky Spôsob účtovania.
Preúčtovávať vždy Nastavenie, či pri doklade vystavenom v rade dokladov daného typu dokladu má byť vždy pri uložení dokladu vyvolané preúčtovanie. Ovplyvňuje predvyplnenie položky Preúčtovať vždy pri vytváraní nového radu pre daný typ dokladu. No predvyplnenie je i potom možné užívateľsky zmeniť.
Spôsob účtovania Nastavenie, či pre rady dokladov daného typu je povolené súhrnné účtovanie (napr. pre dodacie listy je povolené a zároveň rovno odporúčané, teda pri založení nového radu dodacích listov bude predvyplnené Účtovať súhrnne, ale pre pokladničné doklady je povolené, ale a priori neodporúčané, teda pri založení nového radu pokladničných dokladov nebude predvyplnené Účtovať súhrnne).
Účet Nastavenie účtu, ktorý sa má predvypĺňať do položky Účet v definícii nového radu dokladov.
Predvyplnenie meny z firmy Nastavení, zda u dokladu vystaveného v řadě dokladů daného typu dokladu má být k dispozici parametr Předvyplnit měnu dle firmy. U typu dokladů, která nemají pole měna a firma, není parametr zatržen (nedával by na dané řadě dokladů smysl).

Pod zoznamom je Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela. Ďalej viď Radenie, triedenie, vyhľadávanie v zoznamoch. Triedenie tu:

  • podľa kódu typu dokladu
  • podľa názvu typu dokladu

Funkcie k tejto agende:

Jak bylo řečeno v úvodní kapitole, jedná se o číselník, který není přístupný uživateli jako velký číselník, tudíž ze základních funkcí jsou běžnému uživateli k dispozici pouze následující:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Občerstviť F11

Ďalšie funkcie: žiadne, užívateľ v danej agende nemôže robiť žiadne zmeny. Obsah agendy je určovaný výhradne výrobcom!