Vecný obsah, základné pojmy - Nastavenie

V tejto kapitole uvedieme výklad niekoľkých teoretických pojmov a princípov týkajúcich se agend v skupine Nastavenia: