Prechod na novú lokálnu menu euro

ABRA Gen umožňuje přechod z lokální měny na jednotnou evropskou měnu euro. Prechod je možný jednak vďaka tomu, že systém podporuje duálne oceňovanie, tzn. zobrazenie súm na dokladoch ako v lokálnej, tak v novej mene, a jednak vďaka tomu, že obsahuje nástroje na prevedenie dát z pôvodnej lokálnej meny na novú lokálnu menu (EUR). To znamená prepočítanie všetkých súm evidovaných v pôvodnej lokálnej mene na novú lokálnu menu (EUR), prepočet kurzov na dokladoch a zmenu z pôvodnej lokálnej meny (napr. SKK) na novú lokálnu menu (EUR).

 • Používané pojmy
 • Princípy prechodu
  • Ocenenie majetku a záväzkov v cudzej mene po konverzii
  • Prechod na euro v prípade firiem, ktorých účtovné obdobie sa zhoduje s kalendárnym rokom
  • Prechod na euro v prípade firiem, ktoré používajú hospodársky rok
  • Prevod miezd
 • Samotný prechod na novú lokálnu menu
  • Akcie nutné pred konverziou databázy na novú lokálnu menu
  • Konverzia duplicitnej databázy na novú lokálnu menu EUR = spustenie konverzného nástroja EuroConv.exe
  • Inštrumentácia zdrojovej databázy
  • Inštrumentácia cieľovej databázy
  • Synchronizácia
  • Príklad
  • Akcie nutné po konverzii na novú lokálnu menu
  • Odporúčaný postup pri opakovanom rozohraní dát zo zálohy
  • Odporúčania pre prevádzkové nasadenie necertifikovanej verzie z radu 8.03
 • Informace k práci v ABRA Gen EUR po konverzi
 • Pravidla práce v ABRA Gen EUR po konverzi v období kolem datu přechodu
  • Pravidla práce v ABRA Gen EUR po konverzi před datem přechodu
  • Pravidla práce v ABRA Gen EUR po konverzi po datu přechodu
  • Další informace k práci v ABRA Gen EUR po konverzi v období kolem data přechodu

Používané pojmy

Zadefinujeme tu niektoré pojmy, ktoré sa v súvislosti s prechodom z pôvodnej lokálnej meny na novú lokálnu menu používajú:

ABRA Gen SKK - Původní instalace ABRA Gen s původní lokální měnou SKK.

ABRA Gen EUR - Nová instalace ABRA Gen s novou lokální měnou EUR. Viz Příprava nové instalace ABRA Gen EUR.

V nové ABRA Gen EUR ROZHODNĚ NEDOPORUČUJEME zadávat nové doklady nebo jakkoli upravovat doklady převedené z původní instalace ABRA Gen s původní lokální měnou PŘED DATEM PŘECHODU (pro Slovensko před 1.1.2009). Veškeré úpravy dat je třeba provádět v původní instalaci ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK) a pak je pomocí synchronizace databází přenést do ABRA Gen EUR.
K zabránění provedení nechtěných změn v ABRA Gen EUR lze využít možnost uzamčení spojení na databázi, blokace dokladů apod.

Konverzný kurz - Kurz stanovený Európskou centrálnou bankou pre konverziu súm v pôvodnej lokálnej mene (napr. SKK) na novú lokálnu menu EUR, platný od dátumu prechodu. Napr. na Slovensku bol konverzný kurz platný od 1.1.2009 zafixovaný 8.7.2008 vo výške 30,1260 SKK/EUR. Údaje potrebné pre zahájenie duálneho oceňovania, napr. konverzný kurz, dátum začiatku duálneho oceňovania a pod., sa z inicializačných dát prevezmú do položiek v záložke Duálne oceňovanie pri update len v tom prípade, keď položka Zobrazovať duálne má hodnotu Nie, tzn. pokiaľ ste doteraz nemali zapnuté duálne oceňovanie. Ak ste pred update duálne oceňovanie už používali, update vami zadané hodnoty neprepíše.

V záložce Duální oceňování je třeba vytvořit nejdříve záznam platný od prvního dne prvního období zadaného v původní instalaci ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK), který má v položce Zobrazovat duálně hodnotu Ne a v položce Lokální měna původní lokální měnu (např. SKK). Následne je možné pridávať ďalšie záznamy, ktoré zapnú duálne zobrazovanie. Tým je jednoznačne určené, do ktorého obdobia každý konkrétny doklad spadá, tzn. aká bola v dobe vystavenia dokladu lokálna mena.

Vyplnění údajů v záložce Duální oceňování při přechodu z SKK na EUR na Slovensku:

Platný odZobrazovať duálneLokálna menaDuálna menaFixný kurzVzťažný kurzZaokrúhlenie
31.12.1899NieSKK 00Žiadne
08.07.2008ÁnoSKKEUR30,12601Aritmeticky:0,01
01.01.2009ÁnoEURSKK130,1260Aritmeticky:0,01
01.01.2010NieEUR 00Žiadne

Zdrojová databáze - Výchozí databáze, na kterou vede spojení z původní instalace ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK). Tj. databáze, v níž jsou uložena data zadávaná a zpracovávaná v původní instalaci ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK). Z pohľadu synchronizácie je to databáza, v ktorej sú zaznamenávané zmeny, ktoré budú neskôr prenesené do cieľovej databázy.

Duplicitná databáza - Kópia zdrojovej databázy, ktorá je pripravená na prechod na novú lokálnu meny EUR, viď príprava duplicitnej databázy. Pri konverzii na novú lokálnu menu EUR pomocou konverznej aplikácie je upravovaná práve táto duplicitná databáza.

Cieľová databáza - Databáza, ktorá obsahuje dáta získané po konverzii duplicitnej databázy na novú lokálnu menu EUR. Tj. databáze, na kterou vede spojení z nové instalace ABRA Gen EUR s novou lokální měnou EUR. Obsahuje data konvertovaná na EUR z původní instalace ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK) a je připravena pro zadávání nových dat a práci s nimi po datu přechodu na novou lokální měnu EUR v nové instalaci ABRA Gen EUR. Z pohľadu synchronizácie je to databáza, do ktorej sa importujú zmeny zo zdrojovej databázy.

Definiční soubor pro přechod na euro - Výrobcem dodávaný soubor pojmenovaný euro.xml, který je součástí vlastní instalace ABRA Gen. Obsahuje údaje potřebné pro přechod z původní lokální měny (např. SKK) na novou lokální měnu EUR, které nelze získat ani z registrace Business objektů, ani z definic databázových struktur apod. Ide predovšetkým o informácie ohľadom toho, ktoré databázové tabuľky sa majú prenášať, z akej tabuľky sa získa ID meny, v ktorej je zadaná určitá položka, či sa má príslušná položka prenášať alebo či sa má naplniť určitou, dopredu definovanou hodnotou. Súbor umožňuje uložiť hierarchickú štruktúru, je jednoducho editovateľný, a to i bez špeciálnych nástrojov, takže v prípade potreby ho je možné ľahko prispôsobiť. Ďalej podporuje pridávanie ďalších údajov do štruktúry, čo umožňuje následnú synchronizáciu databáz.

Definiční soubor pro přechod na euro euro.xml je shodný pro instalaci ABRA Gen s lokální měnou SKK i pro instalaci ABRA Gen EUR.

Konverzia dát - Pri prechode z pôvodnej lokálnej meny (napr. SKK) na novú lokálnu menu EUR je potrebné vykonať jednorazový prevod dát na novú lokálnu menu EUR.

Inštrumentácia databázy - Inštrumentácia je proces, ktorý umožňuje upraviť zdrojovú i cieľovú databázu tak, aby bolo neskôr možné prostredníctvom systému synchronizácie jednosmerne preniesť zmenené dáta zo zdrojovej databázy do databázy cieľovej.

Inštrumentácia tak umožňuje vytvárať ďalšie databázové objekty (tabuľky, generátory), upravovať generované triggery, ktoré uložia všetky zmeny dát v zdrojovej databáze v podobe SQL príkazov do pomocnej tabuľky.
V prípade prechodu na euro inštrumentácia obohatí aktuálnu databázu o prostriedky (tabuľky, triggery a pod.), ktoré umožnia zaznamenať zmeny dát v zdrojovej databáze (vedenej v pôvodnej lokálnej mene, napr. SKK) uskutočnené po vytvorení duplicitnej databázy, aby mohly byť neskôr synchronizáciou prenesené do cieľovej databázy (vedenej už v novej lokálnej mene EUR). Inštrumentácia prebieha na základe informácií obsiahnutých v definičnom súbore pre prechod na euro.

Synchronizace dat - Systém synchronizace dat slouží k jednosměrnému přenosu změn z databáze v původní ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK) do databáze v nové ABRA Gen EUR. Zároveň s prenosom dát prebieha tiež ich konverzia na novú lokálnu menu.

Na realizáciu vyššie spomenutých akcií slúžili príslušné nástroje:
- k prohlížení struktury definičního souboru pro přechod na euro, k jeho aktualizaci a editaci nástroj DbSyncDefEditor.exe
- ke konverzi sloužil nástroj EuroConv.exe
- k instrumentaci nástroj DbSyncInst.exe
- k synchronizaci nástroj DbSync.exe resp. DbSyncCmd.exe

Princípy prechodu

Prechod na novú lokálnu menu EUR je komplexný problém, pričom celý proces sa skladá z niekoľkých krokov, ktoré musí užívateľ vykonať. Pro přechod jsou k dispozici dvě varianty ABRA Gen, které mají stejnou verzi, ale každá obsahuje jiná inicializační data. Jedna obsahuje inicializačné dáta v pôvodnej lokálnej mene (napr. SKK), druhá v novej lokálnej mene EUR. Uživatel nejprve provede update původní instalace ABRA Gen na novou verzi stále s původní lokální měnou (např. SKK). Poté vedle této původní ABRA Gen nainstaluje novou ABRA Gen určenou pro práci s daty konvertovanými na euro, která má inicializační data v EUR, viz Příprava nové instalace ABRA Gen EUR.

Dále vytvoří kopii databáze určené ke konverzi na novou lokální měnuABRA Gen, viz Příprava duplicitní databáze.

Pak provede uživatel stále ještě v původní ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK) pomocí speciální aplikace konverzi jednotlivých databází určených pro převod dat na novou lokální měnu EUR. Překonvertované databáze zazálohuje v původní ABRA Gen a poté provede obnovu zazálohovaných dat do nové instalace ABRA Gen EUR. Týmto postupom sa zaručí zachovanie obsahu repository (napr. užívateľské DynSQL, tlačové zostavy, užívateľsky definovateľné číselníky a ďalšie).

Po úspěšné obnově dat mohou uživatelé v období po datu přechodu (např. pro Slovensko po 1.1.2009) začít s běžnou prací v nové ABRA Gen EUR s lokální měnou EUR, viz Konverze duplicitní databáze na novou lokální měnu EUR.

Uzávěrka starého období proběhne ještě v původní ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK). Do té doby je ještě stále potřeba zasahovat do dat v původní ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK), tedy opravovat doklady, vystavovat nové atd. Tyto změny je však nutné zároveň promítnout i do nové ABRA Gen EUR. Na čo najjednoduchší prenos takýchto zmien majú užívatelia k dispozícii systém na synchronizáciu databáz, pomocou ktorého je možné tieto zmeny prenášať automaticky.

V súvislosti s prechodom na novú lokálnu menu EUR stoja za zmienku ešte nasledujúce situácie:

Ocenenie majetku a záväzkov v cudzej mene po konverzii

Podľa zákona o účtovníctve je nutné v dátach prevedených na novú lokálnu menu EUR uskutočniť k dátumu prechodu (napr. na Slovensku k 1.1.2009) ocenenie majetku a záväzkov v cudzej mene kurzami Európskej centrálnej banky pre príslušné meny vzhľadom na EUR. To znamená, že je potrebné vygenerovať nerealizované kurzové rozdiely a kurzové rozdiely bankových účtov a pokladní ku konkrétnemu dátumu. Slúži na to medzičasová uzávierka k dátumu.

Pravidlá zaokrúhľovania po konverzii: Ak bolo pre pôvodnú lokálnu menu SKK v období pred prechodom na novú lokálnu menu EUR zákonom stanovené zaokrúhľovanie súm na celé SKK (napr. zaokrúhľovanie odpisov investičného majetku, mzdové výpočty), je potrebné v období po dátume prechodu na novú lokálnu menu pri účtovaní v mene EUR zaokrúhľovať na 0,1 EUR, kým nedôjde k prípadnej novelizácii príslušného zákona.

K ocenění majetku, pohledávek a závazků dojde samozřejmě i před konverzí a v průběhu konverze:
Závazky a pohledávky v původní lokální měně (např. SKK) se k datu přechodu na novou lokální měnu EUR přepočtou konverzním kurzem při konverzi.
Závazky a pohledávky v EUR, které jsou vyjádřeny v původní lokální měně (např. SKK), se k datu přechodu na novou lokální měnu EUR přepočtou konverzním kurzem při konverzi.
Zálohy v EUR a základní jmění v EUR se přepočtou historickým kurzem k 31.12.2008, konverzním kurzem se nepřepočítávají.
Majetek a závazky v jiné cizí měně než EUR se ke dni předcházejícímu datu přechodu na novou lokální měnu (např. na Slovensku k 31.12.2008) přepočtou kurzem Národní banky Slovenska na SKK a pak se k datu přechodu na novou lokální měnu EUR přepočtou konverzním kurzem při konverzi. Po konverzii je ešte potrebné oceniť takýto majetok a záväzky kurzami Európskej centrálnej banky pre príslušné meny vzhľadom k EUR, viď vyššie.

Prechod na euro v prípade firiem, ktorých účtovné obdobie sa zhoduje s kalendárnym rokom

Firmy, jejichž účetní období je shodné s kalendářním rokem, provedou ke dni předcházejícímu datu převodu (např. na Slovensku k 31.12.2008) řádnou účetní závěrku v původní ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK). Majetok a záväzky v mene EUR sa pri uzávierke musia oceniť konverzným kurzom stanoveným Európskou centrálnou bankou, nie kurzom národnej banky (napr. na Slovensku kurzom NBS (Národnej banky Slovenska) platným k 31.12.2008).

Výsledky této závěrky se do nové ABRA Gen EUR s lokální měnou EUR přenesou synchronizací databází.

Prechod na euro v prípade firiem, ktoré používajú hospodársky rok

Firmy, ktoré používajú hospodársky rok, majú podľa zákona o účtovníctve povinnosť zostaviť k dňu predchádzajúcemu dátum prevodu (napr. na Slovensku k 31.12.2008) priebežnú (medzičasovú) účtovnú závierku. To znamená, že je potrebné vygenerovať nerealizované kurzové rozdiely a kurzové rozdiely bankových účtov a pokladní ku konkrétnemu dátumu.

Podľa zákona o účtovníctve sa v Súvahe a Výkaze ziskov a strát riadnej účtovnej závierky (zostavenej k poslednému dňu hospodárskeho roku) príslušné údaje vykážu ako súčet údajov z výkazov priebežnej účtovnej závierky prepočítaných na EUR a údajov za obdobie odo dňa zavedenia eura do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná uzávierka. Proto uživatel vytvoří v nové ABRA Gen s lokální měnou EUR ke dni předcházejícímu datu převodu (např. na Slovensku k 31.12.2008) interní doklad, kterým vyrovná rozdíly mezi stavy účtů ke dni předcházejícímu datu převodu spočítanými v původní ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK) a zkonvertovanými na EUR a stavy účtů ke stejnému dni spočítanými v nové ABRA Gen EUR s lokální měnou EUR.

Pro období po datu přechodu na novou lokální měnu je u firem, které používají hospodářský rok, vhodné založit nové řady dokladů, v nichž se budou vystavovat nové doklady, viz Pravidla práce v ABRA Gen EUR po konverzi po datu přechodu.

Prevod miezd

Prevod miezd sa ničím nelíši od prevodu ostatných modulov. Konverzná aplikácia vykoná prepočet všetkých dát naraz. Mzdy za poslední měsíc před datem přechodu (např. na Slovensku mzdy za prosinec 2008) se spočítají v původní instalaci ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK) v původní lokální měně (SKK), provede se mzdová uzávěrka posledního měsíce před datem přechodu (nelze zde však vygenerovat nová mzdová období za měsíce po datu přechodu a inicializovat nové mzdové období) a pomocí synchronizace dat se přenesou přepočítané mzdové údaje do nové ABRA Gen EUR s lokální měnou EUR, ve které se provede úhrada mezd za poslední měsíc před datem přechodu již v EUR. Nová ABRA Gen EUR s lokální měnou EUR pak umožní vygenerovat nová mzdová období za měsíce po datu přechodu (např. na Slovensku za leden 2009 a následující měsíce). V nové ABRA Gen EUR s lokální měnou EUR není dovoleno rušit mzdové uzávěrky za starší období spadající před datum přechodu na novou lokální měnu, tj. veškeré úpravy mezd za období před datem přechodu je třeba provést v původní instalaci ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK) v původní lokální měně (SKK) a pak synchronizací přenést do nové ABRA Gen EUR s lokální měnou EUR. V súvislosti s novou lokálnou menou sa zmenia pravidlá zaokrúhľovania.

Pokud používáte uživatelské globální proměnné ve mzdách a užíváte je jako částky v lokální měně, je třeba je před konverzí na novou lokální měnu upravit, viz Akce nutné před konverzí databáze na novou lokální měnu.

Samotný prechod na novú lokálnu menu

Ako bolo povedané už skôr, prechod na novú lokálnu menu sa skladá z niekoľkých po sebe nasledujúcich krokov. Uvádzame tu preto odporúčaný postup prechodu na novú lokálnu menu:

Akcie nutné pred konverziou databázy na novú lokálnu menu

Úpravy v instalaci ABRA Gen s původní lokální měnou

Před vlastní konverzí databáze na novou lokální měnu je třeba upravit databázi v instalaci ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK), což znamená provést minimálně následující akce:

 • Provést update - Provést update instalace ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK) na verzi doporučenou výrobcem pro přechod z původní lokální měny na novou lokální měnu. (V případě přechodu z SKK na EUR na Slovensku se jedná o verzi ABRA Gen řady 8.03., kterou nainstalujete např. spuštěním souboru AbraG3-8.03.13-SK-SKK.exe).
 • Překontrolovat konzistenci databáze - Pomocí aplikace ServisTool.exe překontrolovat konzistenci databáze z hlediska řešení známých problémů v ABRA Gen.
 • Zaúčtovat odpisy investičního majetku - Všechny odpisy investičního majetku spadající do období před datem přechodu na novou lokální měnu (např. na Slovensku do 1.1.2009) je třeba zaúčtovat ještě v instalaci ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK).
 • Uzavrieť čo najviac účtovných prípadov - Zadať všetky dostupné doklady spadajúce do obdobia pred dátumom prechodu z pôvodnej lokálnej meny na novú lokálnu menu, zaúčtovať ich a spárovať ich s prípadnými platbami alebo inak súvisiacimi dokladmi a pod.
 • Vyriešiť prípadné nekonzistencie dát - Všetky prípadné nekonzistencie dát je vhodné vyriešiť ešte pred konverziou databázy na novú lokálnu menu a to v spolupráci so správcom systému prípadne so servisným konzultantom servisnej siete výrobcu.
 • Nastaviť konverzný kurz - V agende Firemné údaje v záložke Duálne oceňovanie nastaviť vyhlásený konverzný kurz.
 • Zabezpečiť existenciu obdobia s dátumom prechodu - Skontrolovať v agende Obdobie, či existuje obdobie, ktoré obsahuje dátum prechodu z pôvodnej lokálnej meny na novú lokálnu menu (napr. na Slovensku 1.1.2009). Ak nie, je nevyhnutné založiť ho. Pri vytváraní nového obdobia odporúčame NEGENEROVAŤ odpisy IM pre nové obdobie. Po datu přechodu z původní lokální měny na novou lokální měnu (např. na Slovensku 1.1.2009) se v souladu s platnou legislativou musí vygenerovat v ABRA Gen EUR odpisy v lokální měně EUR, viz Ocenění majetku a závazků v cizí měně po konverzi.
 • Zvoliť firmu - V agende Firemné údaje v záložke Všeobecné a subzáložke Predvyplnenie zadať do položky Firma na predvyplnenie firmu, ktorá sa pri konverzii dát doplní na tie doklady, ktoré nemajú firmu zadanú. Tým sa zabráni prerušeniu konverzie dát z dôvodov nevyplnenej položky Firma.
 • Doplniť hodnotu Typ čísla v rámci užívateľsky definovateľných položiek - Pre účely konverzie z pôvodnej lokálnej meny (napr. SKK) na novú lokálnu menu EUR boli užívateľsky definovateľné položky Dátového typu Číslo doplnené o spresňujúcu špecifikáciu Typ čísla, aby bolo zrejmé, či je položku pri konverzii potrebné prepočítavať na euro, alebo nie. Typ čísla je defaultne nastavený na NEDEFINOVANÉ a užívateľ mu musí v agende Definovateľné položky prideliť jednu z hodnôt: "Len hodnota", "Suma v mene", "Suma v lokálnej mene".

  Ak má užívateľsky definovateľná položka Typ čísla nastavený na hodnotu Nedefinované pri spustení konverzie na novú lokálnu menu, konverzný program na túto skutočnosť pri kontrole dát upozorní, konverziu preruší a neumožní v nej pokračovať, kým nebude vybraná iná hodnota.

 • Doplniť v užívateľských globálnych premenných v mzdách, že ide o sumu v lokálnej mene - Ak používate užívateľské globálne premenné v mzdách, ktoré sú Dátového typu Číslo, a používate ich ako sumy v lokálnej mene, je potrebné v číselníku Globálne premenné nastaviť, že ide o sumu v lokálnej mene, tzn. IsLocalAmout=Áno, aby sa pri konverzii prepočítali na novú lokálnu menu EUR.

  Na rozdiel od užívateľsky definovateľných položiek (viď vyššie) kontrola dát prebiehajúca po spustení konverzného programu nedokáže automaticky nerozpoznať, ktoré užívateľské globálne premenné sa majú prepočítať na novú lokálnu menu a ktoré nie. Z toho dôvodu je na užívateľovi, aby pred spustením konverzie starostlivo skontroloval, či všetky užívateľské globálne premenné v mzdách, ktoré sú v lokálnej mene, tj. majú byť prepočítané na novú lokálnu menu, majú políčko V lokálnej mene začiarknuté.

 • Založiť nové rady dokladov OSV a OSP - ODPORÚČAME založiť si kvôli lepšej prehľadnosti nové rady dokladov Ostatné výdaje (OSV) a Ostatné príjmy (OSP), ktoré budú použité na generovanie korekčných platieb k dátumu prechodu z pôvodnej lokálnej meny na novú lokálnu menu (napr. na Slovensku k 1.1.2009). Tieto platby opravujú prípadné nedoplatky alebo preplatky dokladov, ktoré vznikli zaokrúhlením prepočítaných súm pôvodne plne zaplatených dokladov v pôvodnej lokálnej mene (napr. SKK) po konverzii na novú lokálnu menu EUR. Príslušné rady dokladov OSV, OSP zvolíte v sprievodcovi EuroConv.exe pri konverzii dát a v sprievodcovi DbSync.exe pri synchronizačnom importe dát.

  Či je doklad kompletne zaplatený a e tým pádom potrebné generovať korekčnú platbu, sa posudzuje v mene dokladu, nie v lokálnej mene. Tzn. ak máme napr. faktúru vydanú na 100 USD, čomu v lokálnej mene zodpovedá 3000 SKK, ktorá je zaplatená bankovým prevodom 100 USD v inom kurze, takže v lokálnej mene je to 2900 SKK, korekčná platba sa vygeneruje, pretože v mene dokladu je faktúra vydaná kompletne zaplatená (100 USD = 100 USD).

 • Vykonať zálohu dát pripravených na konverziu - Pred samotným spustením konverzie odporúčame, aby ste si po vykonaní vyššie uvedených úprav databázu zazálohovali.

Příprava nové instalace ABRA Gen EUR

Současně s update instalace ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK) na verzi doporučenou výrobcem pro přechod z původní lokální měny na novou lokální měnu (viz výše) je nezbytné nainstalovat ABRA Gen EUR. Tj. vytvořit novou instalaci ABRA Gen EUR stejné verze jako je instalace ABRA Gen s původní lokální měnou, a to bez výchozích dat. (V případě přechodu z SKK na EUR na Slovensku se jedná o verzi ABRA Gen řady 8.03., kterou nainstalujete např. spuštěním AbraG3-8.03.13-SK-EUR.exe). Podrobnejšie viď Princípy prechodu.

Príprava duplicitnej databázy

Přechod z původní lokální měny na novou lokální měnu k datu přechodu samozřejmě není jednorázovou záležitostí, protože v instalaci ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK) je v přechodném období následujícím po datu přechodu nezbytné doplňovat doklady spadající do období před datem přechodu (např. faktury došlé, výdajové doklady apod.), účtovat je, případně provádět další úpravy. Navíc firmy, jejichž účetní období je shodné s kalendářním rokem, provedou uzávěrku starého období rovněž v instalaci ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK). Současně je již třeba hned po datu přechodu na novou lokální měnu začít pracovat v nové instalaci ABRA Gen EUR, do které se pak postupně pomocí synchronizace dat přidají změny provedené v instalaci ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK) po konverzi na novou lokální měnu EUR.

Preto je pred konverziou na novú lokálnu menu EUR nutné vykonať nasledujúce kroky:

 • Vytvořit duplicitní databázi - Kopii původní (zdrojové) databáze v instalaci ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK), kterou nazveme duplicitní databází, lze vytvořit zkopírováním souboru *.fdb (respektive do verze 9.02 *.gdb), kde * udává název vaší zdrojové databáze. Názov skopírovaného súboru (duplicitnej databázy) si volí užívateľ sám, odporúčame však použiť v jeho názve skratku novej lokálnej meny, tzn. napr.EUR.

  Meno a umiestnenie vašej zdrojovej databázy je možné zistiť nástrojom DBAdmin.exe, kde v Parametroch spojenia nájdete miesto uloženia a názov svojej databázy.

  Práve duplicitnú databázu vyberiete pri samotnej konverzii dát vykonávanej pomocou konverzného nástroja EuroConv.exe, aby boli dáta, ktoré duplicitná databáza obsahuje, prevedené na novú lokálnu menu EUR.

  Odporúčame, aby ste si duplicitnú databázu zazálohovali na bezpečnom mieste pre prípad opakovania konverzie databázy.

 • Vytvořit spojení na duplicitní databázi - Pomocí nástroje DBAdmin.exe vyvolaného z adresáře, v němž je umístěna instalace ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK), je třeba vytvořit spojení na duplicitní databázi.

  Nemalo by byť v DBAdmin.exe začiarknuté tlačidlo Zmazať databázu pred spustením.

  Teprve po úspěšném vytvoření spojení na duplicitní databázi z instalace ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK) se duplicitní databáze nabízí k výběru např. v konverzním nástroji EuroConv.exe.

Konverzia duplicitnej databázy na novú lokálnu menu EUR = spustenie konverzného nástroja EuroConv.exe

Po vykonaní predchádzajúcich krokov môžete pristúpiť ku konverzii duplicitnej databázy na novú lokálnu menu EUR.

Z adresáře, v němž je umístěna instalace ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK) se spojením na duplicitní databázi (viz Příprava duplicitní databáze), spustíte konverzní nástroj EuroConv.exe a podle pokynů průvodce Konverze na euro (viz kapitola EuroConv.exe) vyberete spojení s duplicitní databází a provedete konverzi. Prípadné problémy konzultujte prosím so servisným konzultantom servisnej siete výrobcu.

Úspešným dokončením konverzie získate databázu, ktorá je už vedená v novej lokálnej mene EUR. Pak provedete zálohu dat z instalace ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK), tj. zazálohujete zkonvertovanou duplicitní databázi, která je již vedena v nové lokální měně EUR z instalace ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK). Následně provedete obnovu právě zazálohované zkonvertované duplicitní databáze do nové instalace ABRA Gen EUR. Túto databázu nazveme cieľová databáza.

Inštrumentácia zdrojovej databázy

Aby bylo možné přenášet pomocí synchronizace databází změny dat uskutečněné v původní instalaci ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK) poté, co byla vytvořena duplicitní databáze, je třeba zdrojovou databázi upravit instrumentací. Tzn., že spustíte aplikaci DbSyncInst.exe z adresáře, v němž je umístěna instalace ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK), a v ní zvolíte spojení na zdrojovou databázi a podle pokynů průvodce provedete instrumentaci zdrojové databáze.

Po úspěšném provedení instrumentace je zdrojová databáze připravena pro pozdější synchronizaci změn a je tedy možné pokračovat v práci v původní instalaci ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK) (jako doposud).

Inštrumentácia cieľovej databázy

Aby bylo možné přenášet pomocí synchronizace databází změny dat uskutečněné v původní instalaci ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK) poté, co byla vytvořena duplicitní databáze, je třeba obdobně jako zdrojovou databázi upravit instrumentací také cílovou databázi. Tzn., že spustíte aplikaci DbSyncInst.exe z adresáře, v němž je umístěna nová instalace ABRA Gen EUR, a v ní zvolíte spojení na cílovou databázi a podle pokynů průvodce provedete instrumentaci cílové databáze.

Po úspešnom vykonaní inštrumentácie je cieľová databáza pripravená na neskoršiu synchronizáciu zmien, konkrétne na import zmien, ku ktorým došlo v zdrojovej databáze po vytvorení duplicitnej databázy.

Synchronizácia

Jak bylo řečeno dříve, synchronizace umožňuje jednosměrný přenos změn z databáze v původní instalaci ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK) do databáze v nové ABRA Gen EUR. Zároveň s prenosom dát prebieha tiež ich konverzia na novú lokálnu menu. Synchronizácia sa vykonáva pomocou nástroja DbSync.exe.

Rozlišujú sa dve možnosti synchronizácie:

Export zmien zo zdrojovej databázy

Exportují se změny, které dosud nebyly exportovány, ve zdrojové databázi vedené v původní lokální měně (např. SKK) v původní instalaci ABRA Gen uskutečněné od okamžiku vytvoření duplicitní databáze do chvíle provádění exportu. Pri exporte vznikne súbor obsahujúci zmeny, ktorý sa uloží do užívateľom zadaného adresára.

Export se provádí pomocí aplikace DbSync.exe, kterou spustíte z adresáře, v němž je umístěna původní instalace ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK). Najskôr zvolíte, že chcete uskutočniť export, následne zadáte spojenie na zdrojovú databázu, špecifikujete adresár, ktorý je sprostredkovateľom medzi zdrojovou a cieľovou databázou. (Tento adresár je predtým nutné vytvoriť.)

V ďalšom kroku sprievodcu synchronizáciou prebehne export všetkých ešte neexportovaných zmien uskutočnených v zdrojovej databáze, ktoré sa v podobe dávkového súboru *.dbs uložia do adresára zvoleného v predchádzajúcom kroku sprievodcu.

Import zmien do cieľovej databázy

Do cílové databáze se importují změny ve zdrojové databázi vedené v původní lokální měně (např. SKK) v původní instalaci ABRA Gen, které byly exportovány do dávkového souboru. Pri importe sa zo súboru uloženého v užívateľom zadanom adresári načítajú a konverziou na novú lokálnu menu EUR upravia zmeny, ktoré sa potom pridajú do cieľovej databázy.

Import se provádí pomocí aplikace DbSync.exe, kterou spustíte z adresáře, v němž je umístěna nová instalace ABRA Gen EUR. Najskôr zvolíte, že chcete uskutočniť import, následne zadáte spojenie na cieľovú databázu, špecifikujete adresár, ktorý je sprostredkovateľom medzi zdrojovou a cieľovou databázou a obsahuje dávkové súbory *.dbs.

V ďalšom kroku sprievodcu synchronizáciou prebehne import všetkých ešte neimportovaných dávkových súborov z adresára špecifikovaného v predchádzajúcom kroku sprievodcu.

Príklad

Postup samotného prechodu na novú lokálnu menu EUR objasníme na príklade:

Mějme původní instalaci ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK), která pracuje s databází Data.fdb. Aby sme mohli úspešne uskutočniť prechod na novú lokálnu menu EUR, musíme:
1. Upravit data, tj. obsah databáze Data.fdb, v původní instalaci ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK), viz Úpravy v instalaci ABRA Gen s původní lokální měnou.
2. Zazálohovat Data.fdb - Tj. provést zálohu dat v původní instalaci ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK).
3. Nainstalovat ABRA Gen EUR, tj. provést novou instalaci ABRA Gen EUR bez výchozích dat, viz Příprava nové instalace ABRA Gen EUR. Pro účely našeho příkladu nazveme pro názornost databázi, s níž se pracuje v ABRA Gen EUR, DataEUR.fdb. (Pokud totiž nainstalujete ABRA Gen EUR a nebudete pomocí DBAdmin.exe upravovat název databáze a její spojení, databáze, se kterou se pracuje v ABRA Gen EUR, se jmenuje Data.fdb, tedy stejně jako databáze v původní instalaci ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK), takže by nebylo jasné, o které databázi v konkrétním případě hovoříme.)
4. Zkopírovat Data.fdb - Např. ve FileManageru zkopírovat soubor Data.fdb do nového adresáře a kopii nazvat např. DataEUR_Dupl.fdb. Súbor DataEUR_Dupl.fdb sa nazýva duplicitná databáza, viď Príprava duplicitnej databázy.
5. Zazálohovať DataEUR_Dupl.fdb - Skopírovať súbor DataEUR_Dupl.fdb na bezpečné miesto, aby bol k dispozícii pre prípadné opakovanie konverzie dát.
6. Vytvořit spojení na DataEUR_Dupl.fdb - Pomocí DBAdmin.exe přidat spojení na duplicitní databázi DataEUR_Dupl.fdb z instalace ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK), viz Příprava duplicitní databáze.
7. Provést konverzi DataEUR_Dupl.fdb = 1. krok k vytvoření cílové databáze DataEUR.fdb - Spustit konverzní aplikaci EuroConv.exe z instalace ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK), vybrat spojení na DataEUR_Dupl.fdb a provést konverzi na novou lokální měnu EUR, viz Konverze duplicitní databáze na novou lokální měnu EUR.
8. Zazálohovat zkonvertovanou duplicitní databázi DataEUR_Dupl.fdb = 2. krok k vytvoření cílové databáze DataEUR.fdb - Provést zálohu dat zkonvertované duplicitní databáze, která je již vedena v nové lokální měně EUR, v původní instalaci ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK).
9. Obnovit zkonvertovanou duplicitní databázi DataEUR_Dupl.fdb = 3. krok k vytvoření cílové databáze DataEUR.fdb - Provést obnovu zálohy zkonvertované duplicitní databáze z předchozího bodu v nové instalaci ABRA Gen EUR. Ze zkonvertované duplicitní databáze DataEUR_Dupl.fdb uloží do databáze, na níž je spojení v nové instalaci ABRA Gen EUR, tj. v našem příkladu do DataEUR.fdb. Z duplicitnej databázy sa tak stane databáza cieľová.
10. Zazálohovat cílovou databázi DataEUR.fdb - Tj. provést zálohu dat v nové instalaci ABRA Gen EUR.
11. Instrumentovat zdrojovou databázi Data.fdb - V DbSyncInst.exe vyvolaném z adresáře, v němž je umístěna původní instalace ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK), vybrat spojení na Data.fdb, zvolit, že jde o zdrojovou databázi a dokončit instrumentaci. Tým je pôvodná databáza Data.fdb pripravená na prenos zmien vykonaných po vytvorení duplicitnej databázy pomocou synchronizácie, viď Inštrumentácia zdrojovej databázy.
12. Instrumentovat cílovou databázi DataEUR.fdb - V DbSyncInst.exe vyvolaném z adresáře, v němž je umístěna nová instalace ABRA Gen EUR, vybrat spojení na cílovou databázi DataEUR.fdb, zvolit, že jde o cílovou databázi a dokončit instrumentaci. Cieľová databáza DataEUR.fdb je takto pripravená na import zmien uskutočnených po vytvorení duplicitnej databázy pomocou synchronizácie, viď Inštrumentácia cieľovej databázy.
Tímto je ukončen jednorázový převod všech dat z původní instalace ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK) na novou lokální měnu EUR. Protože je však nutné nadále zadávat a opravovat doklady v původní instalaci ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK), je následně třeba tyto změny pomocí synchronizace přidat do nové instalace ABRA Gen EUR. Z toho dôvodu vykonávame synchronizáciu databáz:
A. Export změn - - V DbSync.exe zvolit Export, vybrat spojení na Data.fdb, zvolit, že jde o zdrojovou databázi a dokončit synchronizaci. V zvolenom adresári sa vytvorí dávkový súbor obsahujúci zmeny, viď Export zmien zo zdrojovej databázy.
B. Import změn - V DbSync.exe zvolit Import, vybrat spojení na cílovou databázi DataEUR.fdb, zvolit, že jde o cílovou databázi a dokončit synchronizaci. Ze zvoleného adresáře se naimportují změny obsažené v dávkovém souboru do nové instalace ABRA Gen EUR, viz Import změn do cílové databáze.

Do verzie 9.02 mali databázy koncovku .gdb.

Akcie nutné po konverzii na novú lokálnu menu

Po úspěšném provedení konverze databáze na novou lokální měnu je třeba k datu přechodu (např. na Slovensku k 1.1.2009) provést v instalaci ABRA Gen EUR následující akce:

Odporúčaný postup pri opakovanom rozohraní dát zo zálohy

Ak ste už uskutočnili konverziu databázy na novú lokálnu menu a z nejakých dôvodov potrebujete vytvoriť konverziu novú, je potrebné dodržiavať nasledujúci postup, aby boli zabezpečené správne hodnoty infixu pre generovanie ID.

Odporúčaný postup:

 • Pri použití zálohy, ktorá bola obstaraná po deinštrumentácii:
  • vykonať deinštrumentáciu zdrojovej databázy

   Máte-li síťovou instalaci ABRA Gen, je po deinstrumentaci nutné ukončit aplikační server, aby došlo k narovnání informací v repozitoři.

  • zazálohovať zdrojovú databázu
  • uskutočniť obnovu dát zo zálohy do cieľovej databázy
  • vykonať inštrumentáciu zdrojovej databázy
  • vykonať konverziu dát cieľovej databázy
  • vykonať inštrumentáciu cieľovej databázy
 • Pri použití bežnej zálohy, ktorá bola obstaraná bez deinštrumentácie:
  • zazálohovať zdrojovú databázu
  • vykonať deinštrumentáciu zdrojovej databázy

   Máte-li síťovou instalaci ABRA Gen, je po deinstrumentaci nutné ukončit aplikační server, aby došlo k narovnání informací v repozitoři.

  • uskutočniť obnovu dát zo zálohy do cieľovej databázy
  • vykonať deinštrumentáciu cieľovej databázy
  • vykonať inštrumentáciu zdrojovej databázy
  • vykonať konverziu dát cieľovej databázy
  • vykonať inštrumentáciu cieľovej databázy

Odporúčania pre prevádzkové nasadenie necertifikovanej verzie z radu 8.03

Pri prevádzkovom nasadení necertifikovanej verzie z radu 8.03 odporúčame dodržiavať tieto zásady:

 • Průběžně zálohovat databázi vedenou v původní lokální měně SKK v původní instalaci ABRA Gen.
 • Veškeré práce nad doklady (Nový, Oprava, Mazání) s datem vystavení do 31.12.2008 provádět výhradně v databázi vedené v lokální měně SKK v původní instalaci ABRA Gen.
 • Veškeré práce nad doklady (Nový, Oprava, Mazání) s datem vystavení po 1.1.2009 provádět výhradně v databázi vedené v lokální měně EUR v nové instalaci ABRA Gen EUR.
 • Porovnať doklady skonvertované do lokálnej meny EUR s ich predlohami v zdrojovej databáze vedenej v lokálnej mene SKK.

Informace k práci v ABRA Gen EUR po konverzi

Jak bylo uvedeno dříve, nová instalace ABRA Gen EUR obsahuje data z původní instalace ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK) překonvertovaná na novou lokální měnu EUR. S tím souvisí některé odlišnosti v zobrazování údajů apod. v porovnání s instalací ABRA Gen, která pracuje od začátku pouze s jednou lokální měnou. V ABRA Gen EUR např.:

 • Sledovanie zmien zachytáva zmeny pred konverziou - Pri konverzii sa údaje z agendy Vykonané zmeny neprevádzajú na novú lokálnu menu, takže po konverzii zachytávajú zmeny vykonané v sledovaných záznamoch tak, ako boli zaznamenané pred konverziou. Objasníme na príklade:

  Mějme fakturu přijatou FP-1, která byla vystavena před datem přechodu na novou lokální měnu v původní instalaci ABRA Gen s původní lokální měnou SKK na 300 SKK. Následne bola konverziou prevedená na novú lokálnu menu EUR kurzom 30 SKK za 1 EUR. V nové instalaci ABRA Gen EUR s novou lokální měnou EUR se tedy FP-1 v agendě Faktury přijaté zobrazuje s částkou 10 €. Keď si však prehliadame záznam o vzniku FP-1 v agende Vykonané zmeny, nájdeme tam pôvodnú sumu 300 SKK.

 • Spätná tlač dokladov po konverzii - Po konverzii sa na rozlíšenie dokladov, ktoré boli pred dátumom prechodu na novú lokálnu menu vystavené práve v novej lokálnej mene (napr. EUR), od dokladov vystavených pred dátumom prechodu v pôvodnej lokálnej mene (napr. SKK) využíva porovnanie kurzu dokladu s konverzným kurzom. Tj. je-li kurz dokladu stejný jako konverzní kurz, je doklad v ABRA Gen EUR považován za doklad vystavený před datem přechodu v původní lokální měně. Ak je ale kurz dokladu odlišný od konverzného kurzu, ide o doklad vystavený pred dátumom prechodu v cudzej mene, ktorá sa po dátume prechodu stala novou lokálnou menou. Toto rozlišení umožňuje např. správně zpětně tisknout z ABRA Gen EUR doklady vystavené před datem přechodu na novou lokální měnu.

Pravidla práce v ABRA Gen EUR po konverzi v období kolem data přechodu

Pravidla práce v ABRA Gen EUR po konverzi před datem přechodu

Před datem přechodu na novou lokální měnu se zadávání nových dokladů a veškerá práce s nimi provádí v původní instalaci ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK), a to i v případě, že již došlo ke konverzi databáze na novou lokální měnu. Veškeré změny provedené po konverzi se do nové ABRA Gen EUR přenesou pomocí synchronizace databází.

V nové ABRA Gen EUR ROZHODNĚ NEDOPORUČUJEME zadávat nové doklady nebo jakkoli upravovat doklady převedené z původní instalace ABRA Gen s původní lokální měnou PŘED DATEM PŘECHODU (pro Slovensko před 1.1.2009). Veškeré úpravy dat je třeba provádět v původní instalaci ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK) a pak je pomocí synchronizace databází přenést do ABRA Gen EUR.
Rovněž uzávěrky (pokladen, bankovních účtů, skladu, fakturace, mezd, účetní respektive mezitímní uzávěrku (viz Principy přechodu) apod.) a generování a přepočty odpisů investičního majetku za období před přechodem na novou lokální měnu je třeba provádět v původní instalaci ABRA Gen s původní lokální měnou.
K zabránění provedení nechtěných změn v ABRA Gen EUR lze využít možnost uzamčení spojení na databázi, blokace dokladů apod.

Pravidla práce v ABRA Gen EUR po konverzi po datu přechodu

Po datu přechodu na novou lokální měnu nastává přechodné období, ve kterém jsou již zadávány nové doklady v ABRA Gen EUR a současně probíhají uzávěrkové operace v původní instalaci ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK). Změny provedené v původní instalaci ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK) jsou pomocí synchronizace přenášeny do ABRA Gen EUR. Z týchto dôvodov je nutné dodržať nasledujúce pravidlá a pracovné postupy, aby nedochádzalo k prípadným nezrovnalostiam v dátach:

 • Nové řady dokladů pro firmy, které používají hospodářský rok - Pokud používáte hospodářský rok, tj. datem přechodu na novou lokální měnu pro vaši firmu nezačíná nové účetní období, je třeba pro období po datu přechodu na novou lokální měnu založit nové řady dokladů, v nichž se budou vystavovat nové doklady. Tím se zabrání tomu, aby vznikly doklady se stejným číslem v původní instalaci ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK) i v nové ABRA Gen EUR a pak docházelo ke konfliktům při synchronizaci dat.
 • Vystavování dobropisů - Při vystavování dobropisů v období po datu přechodu na novou lokální měnu k fakturám, které byly vystaveny v původní lokální měně (např. SKK) před datem přechodu, může dojít k potížím způsobeným zaokrouhlovacími rozdíly na jednotlivých řádcích dokladu. V súlade s platnou legislatívou sa totiž pri konverzii na novú lokálnu menu skorigujú sumy v hlavičkách dokladov, kým na jednotlivých riadkoch dokladu môže dôjsť k drobným nezrovnalostiam spôsobeným zaokrúhľovaním. Ak potom dobropisujete iba časť faktúry, systém môže protestovať. Riešenie:
  • Buď na dobu vystavovania dobropisu prepnúť zaokrúhľovanie na 5 desatinných miest, viď parameter Počet desatinných miest pre zadanie sumy na riadkoch dokladu.
  • Alebo zmazať jednotkovú cenu na riadku dobropisu.

   Od souhrnné aktualizace SA2.5-8.03.16-SK do AbraGen-8.03.16-SK-EUR existuje nástroj DB-AKT-80316-17.exe, který u všech dokladů vystavených do 31.12.2008 v původní lokální měně SKK a převedených pomocí konverze do ABRA Gen EUR zruší historické zaokrouhlování na dokladu vázané na slovenské koruny. Takže do prípadného nadväzného dokladu sa importuje suma, ktorá zodpovedá konvertovanej sume zo zdrojového dokladu (tzn. sume v EUR), tzn. bez vplyvu zaokrúhlenia z pôvodného dokladu vystaveného v pôvodnej lokálnej mene SKK. Pre dobropisy navyše platí: Standardně se na dobropisu zaokrouhlování přebírá ze zdrojového dokladu, ale u dobropisu vytvářeného v ABRA Gen EUR po 1.1.2009 na základě faktury vystavené v původní instalaci ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK) do 31.12.2008 lze zaokrouhlení dobropisu nastavit.
   Nástroj  DB-AKT-80316-17.exe je vhodné spustiť po každom vykonaní synchronizácie, aby bolo zrušené historické zaokrúhľovanie aj pre synchronizácie pridaných dokladov.

 • Duální oběh - ABRA Gen podporuje duální oběh v maloobchodním prodeji (např. na Slovensku od 1.1.2009 do 16.1.2009), tj. v tomto období lze přijímat kromě EUR také původní lokální měnu (např. SKK) pomocí agendy Maloobchodní prodej. Postup:
  • K datu o jeden den nižšímu než je datum přechodu na novou lokální měnu uzavřete pokladnu vedenou v původní lokální měně (např. SKK) v původní instalaci ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK).
  • Pokud potřebujete používat duální oběh, v ABRA Gen EUR si vytvořte novou pokladnu v původní lokální měně (např. SKK), což je po datu přechodu cizí měna, s počátečním stavem rovným koncovému stavu pokladny z předchozího bodu.
  • V agende Pokladničné miesta v záložke Detail nadefinujte pre dané pokladničné miesto možnosť použitia oboch pokladní, jednej v mene EUR a druhej v pôvodnej lokálnej mene (napr. SKK). Toto nastavenie umožní prijímať platby ako v EUR, tak aj v pôvodnej lokálnej mene (napr. SKK).
  • Ak potrebujete sumy aj vracať v nové lokálnej mene EUR a súčasne i v pôvodnej lokálnej mene (napr. SKK), je potrebné v agende Prevádzky začiarknuť políčko Vracať cudziu menu.
 • Priznanie k DPH - Priznanie k dani z pridanej hodnoty za obdobie tesne predchádzajúce dátum prechodu na novú lokálnu menu a tým pádom podávané už po dátume prechodu na novú lokálnu menu sa podáva v novej lokálnej mene EUR. Vystavuje se tedy v ABRA Gen EUR a v agendě Přehled DPH je k dispozici Definice pro DPH přiznání platná v období po datu přechodu na novou lokální měnu.
 • Zaokrúhľovacie rozdiely - Pri konverzii dát na novú lokálnu menu EUR môžu vzniknúť zaokrúhľovacie rozdiely. Pri konverzii sa automaticky dorovnajú tie zaokrúhľovacie rozdiely, ktoré je dorovnať možné, viď Opravy po konverzii. Prípadné ďalšie zaokrúhľovacie rozdiely rieši účtovník pomocou Interných dokladov prípadne generovaním kurzových rozdielov k prvému dňu platnosti novej lokálnej meny. Môže ísť o zaokrúhľovacie rozdiely:
  • Medzi zdrojovým dokladom a jeho zaúčtovaním.
  • Súvisiace so zoznamom platieb a dobropisov tých dokladov, ktoré neboli kompletne zaplatené.
  • V rámci uzavretých saldokontných skupín, ktoré sa po konverzii javia ako neuzavreté.
  • a pod.
 • Výpočet miezd - Postup pri výpočte a preplácaní miezd v obdobiach okolo dátumu prechodu na novú lokálnu menu EUR je popísaný v Princípoch prechodu v časti Prevod miezd. Je důležité si uvědomit a dodržet, že po uzavření prvního mzdového období po datu přechodu na novou lokální měnu (např. po uzavření ledna 2009 na Slovensku) v ABRA Gen EUR již není možné zásadním způsobem měnit údaje za poslední účetní období před datem přechodu na novou lokální měnu (např. za prosinec 2008 na Slovensku) v původní instalaci ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK), a to zvláště v případě, kdy ještě dochází k synchronizaci.
 • Údaje typu čerpání a zaplacení se přenáší rozdílově - Pokud dojde k čerpání nebo zaplacení stejného dokladu jak v původní instalaci ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK), tak v ABRA Gen EUR, údaje o čerpání nebo zaplacení se při synchronizaci nepřepíší, ale příslušným způsobem se inkrementují. V cieľovej databáze sa v tomto prípade pri položke, ktorá bola čerpaná, neeviduje, že došlo k zmene, aby sa táto situácia pri importe dát v rámci synchronizácie nezobrazovala ako konflikt.

  V původní instalaci ABRA Gen s původní lokální měnou SKK byl 15.12.2008 vystaven dodací list DL-20/2008, který nebyl čerpán do žádného dokladu. Při konverzi dat na novou lokální měnu EUR byl DL-20/2008 převeden do ABRA Gen EUR.
  3.1.2009 je v ABRA Gen EUR DL-20/2008 čerpán do FV-1/2009, což se na DL projeví změnou hodnoty čerpání. Pak je v původní instalaci ABRA Gen s původní lokální měnou SKK provedena uzávěrka skladu za rok 2008, o níž jsou informace přeneseny synchronizací do ABRA Gen EUR. Ke konfliktu nedojde, přestože DL-20/2008 měl při uzávěrce hodnotu čerpání nula a v ABRA Gen EUR došlo před synchronizací ke změně čerpání, protože synchronizace hodnotu čerpání DL-20/2008 nepřepíše na nula, ale přičte nulové čerpání k hodnotě čerpání před synchronizací.

  Je potrebné, aby užívateľ organizačne zabezpečil, že nedôjde k prečerpaniu dokladov, pretože v dôsledku vyššie uvedenej inkrementácie zmien pri synchronizácii neprebiehajú validačné kontroly prečerpania dokladov, ktoré inak prečerpanie nepovolia.

  Týka sa to napr. týchto situácií:

  • čerpanie dodacích listov
  • vytváranie dobropisov faktúr prijatých
  • vytváranie dobropisov faktúr vydaných
  • zúčtovanie daňových zálohových listov prijatých
  • zúčtovanie daňových zálohových listov vydaných
  • zaplatenie dokladov
  • atď.

Další informace k práci v ABRA Gen EUR po konverzi v období kolem data přechodu

 • Vyřazení investičního majetku s již zaúčtovanými odpisy - Pokud uživatel v původní instalaci ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK) vyřadí investiční majetek k datu spadajícímu do období po přechodu na novou lokální měnu (např. EUR), synchronizace odúčtuje v ABRA Gen EUR odpovídající již zaúčtované odpisy investičního majetku za celé období. Objasníme na príklade:

  Mějme v ABRA Gen EUR zaúčtovány odpisy IM-1 za celý rok 2009. Pak v původní instalaci ABRA Gen s původní lokální měnou (např. SKK) proveďme vyřazení IM-1 k 1.6.2009. Po synchronizaci bude celý odpis za rok 2009 v ABRA Gen EUR odúčtován.

 • Kontroly pomocou funkcií nástroja ServiceTool - Po úplnom zakončení prechodu na novú lokálnu menu je vhodné použiť kontrolné funkcie z nástroja ServiceTool.exe, ktoré dorovnajú niektoré nepresnosti, ktoré vznikli pri konverzii.