Zadávanie obrázkov do systému

Obrázky se do systému ABRA Gen zadávají přes záložku Foto, která je k dispozici u záznamů vybraných agend. Ak je obrázok pridaný, je až na niekoľko výnimiek (viď popis v daných kapitolách) zobrazený ako záznam v agende Obrázky. Obrázky je teda možné zadať priamo cez záložku Foto, ale aj výberom z agendy Obrázky, do ktorej je možné zadať nezávisle. To, odkiaľ je obrázok do systému pridaný, ovplyvní aj spôsob, ako môže byť zo systému odstránený (viď príznak Chránený). Jeden obrázok môže byť pripojený k viacerým záznamom určitej triedy. K záznamom viacerých tried nie je možné obrázok pripájať. Záložka Foto je k dispozícii v dvoch variantoch:

Záložka Foto (pre viacero obrázkov)

Toto je spôsob zadávania obrázkov v agendách, ktoré vyžadujú bohatšiu fotodokumentáciu a je teda možné k jednému záznamu priradiť viacero obrázkov. Cez záložku je možné obrázky zadávať zo súboru, zo schránky alebo zo skeneru. Ďalším variantom je možnosť vybrať už existujúci obrázok z číselníka obrázkov (resp. agendy Obrázky). Detailný popis viď kapitola Záložka Foto (pre viacero obrázkov) - všeobecne.

Záložka Foto (pre jeden obrázok)

Zjednodušený variant záložky Foto sa vyskytuje jednak v zvláštnych agendách, ktoré nevyžadujú evidenciu viacerých obrázkov, a potom číselníkových agendách, ktoré slúžia k vlastnej evidencii jednotlivých obrázkov, a to Obrázky a Obrázky technologických postupov. Detailný popis viď kap. Záložka Foto (iba pre jeden obrázok) - všeobecne.