Blokovanie dokladov

V bežnej praxi existuje potreba, aby bolo možné vystavený doklad v určitom okamihu nejakým spôsobom zamknúť a zabrániť tak užívateľom v nechcených (alebo aj chcených, ale nežiadúcich) manipuláciách s ním. Rovnaká požiadavka sa môže vzťahovať aj na skupinu dokladov, či celý rad dokladov v nejakom časovom období. Požiadavky tohto typu vznikajú typicky pri odvodoch DPH, mesačných či štvrťročných uzávierkach.

Zabrániť užívateľovi v manipulácii s nejakým dokladom sa dá v systéme ABRA Gen niekoľkými rôznymi spôsobmi. Ktorý z nich použiť, závisí od toho, či daný užívateľ vôbec nemá mať možnosť danú akciu vykonať za žiadnych okolností alebo či sa uzavretosť má vzťahovať len na konkrétny doklad či na skupinu dokladov apod. Pre každý prípad môže byť optimálny iný spôsob: